woensdag 9 januari 2019

Invented Tradition Driekoningen Tilburg

'Oude maar springlevende traditie'.
Collectie Regionaal Archief Tilburg.
Toegang 399 Knipsels en documentatie
Collectie Regionaal Archief Tilburg
Foto Schmidlin
De traditie van Driekoningen heeft in het nieuwe jaar 2019 weer een positieve impuls gekregen: de Driekoningenstoet, die voor het laatst werd gehouden in 1965, is in ere hersteld. In het gloednieuwe TijdLab in de LocHal richtten we enkele vitrines in met medewerkingen van de Driekoningenwerkgroep van Heemkundekring Tilborch en Hennie van Schooten gaf een uiteenzetting over Het Vierde Geschenk. Voor de collectie van Stadsmuseum Tilburg maakte Freddie de Roeck een aantal digitale foto's van de Driekoningenstoet. Met deze activiteiten houden we de traditie in ere. Een nieuwe impuls aan het Tilburgse immaterieel erfgoed.
2018 Foto Maria van der Heyden
Driekoningenstoet door de Heuvelstraat
5 januari 2019
Collectie Stadsmuseum Tilburg
Foto Freddie de Roeck
De foto's worden toegevoegd aan de digitale collectie van Stadsmuseum Tilburg. In 2018 maakte fotograaf Maria van der Heyden een reeks foto's bij Woonzorgcentrum De Hazelaar. Ook deze foto's neemt Stadsmuseum Tilburg op in de collectie om op die manier het erfgoed van de Tilburgers te koppelen aan processen van identiteitsvorming.

Geen opmerkingen: