donderdag 25 januari 2018

Team Tilburg Maquette bezoekt maquettes Roosendaal en Steenbergen

Door: Saskia Dellevoet, community-manager en coördinator Tilburg Maquette

Coördinator Saskia Dellevoet en bouwer Gerard Horvers
 Vandaag is het exact twee jaar geleden dat de vader van de Tilburg Maquette, Ruud Cleverens, overleed. De maquette die door Stadsmuseum Tilburg is geadopteerd, heeft sinds deze zomer haar werkplek in wijkcentrum MFA Het Spoor. Het Tilburg van de jaren ’50 groeit waar je bij staat. Najaar 2018 is de oplevering ervan. Om inspiratie op te doen ging het team van onderzoekers en bouwers op excursie naar twee maquettes van de hand van Ruud.

In het gemeentehuis van Roosendaal waar de stadsmaquette staat, was goed te zien wat het effect is van ‘bomen’ en ander groen. Ruud gebruikte diverse kleuren groen karton voor velden en kunstmos voor bomen. Water gaf hij weer met lakverf. Die elementen verfraaien de maquette. Wat ook duidelijker werd, was dat het Ruud ging om het geheel van een stad met uitgelicht de kenmerkende gebouwen. Kerken bouwde hij op uit diverse stukjes hout. Niet alles is in tot de detail uitgewerkt. Dat is voor het totaalbeeld niet nodig en is zelfs  onmogelijk als je in een schaal van 1:1000 werkt. Dat is de schaal van de Tilburg Maquette. Die is iets kleiner dan de maquettes die Ruud eerder maakte.

Bouwers Gerard Horvers en Jaap Gielen. Onderzoeker Wim van Baalen
In De Heen staat de maquette van Steenbergen. Deze maquette is destijds van de ondergang gered en vond een nieuwe plek in het kerkje van het dorp. De donkere lichtval geeft een intieme sfeer. Deze maquette heeft minder bebouwing. Steenbergen is natuurlijk kleiner dan Roosendaal en je ziet een beeld van weidse vlakten van het boeren land en vooral hoe mooi Ruud dat heeft gedaan.  

Foto Marie-Anne Berkers
De horizon van de Tilburg in de jaren ’50, kenmerkte zich vooral door kerktorens en fabriekspijpen midden in de woonwijken. Dwars door de stad waren de spoorlijnen. De maquette bestaat op dit moment alleen uit houten miniatuurgebouwen met hier en daar een stukje groene vezel. De pleinen en straten moeten nog kleur krijgen.  En hoewel de voltooiing pas over enkele maanden is, wordt nu al onderzocht welke sierelementen daarvoor het meest geschikt zijn.

De excursie naar de maquettes van Ruud Cleverens (1953- 25 januari 2016) was inspirerend. Het team heeft voldoende input gekregen om de Tilburg Maquette mooi te maken voor het najaar van 2018.

Elke maandag, woensdag en vrijdag is de werkplek inMFA  Het Spoor bemand. Kom gerust een kijkje nemen. Vragen? Neem contact op met Saskia Dellevoet, 06-40056596 of stuur een mail saskiadellevoet@gmail.com.

Geen opmerkingen: