donderdag 24 augustus 2017

Waarom zijn monumenten belangrijk voor Tilburg?De Oliemeulen / TilburgSans
Ben jij een gebruiker van een monument en waarom vind je het van belang voor de stad? Stadsmuseum Tilburg is op zoek naar antwoorden op deze vragen bij de volgende monumenten: TextielMuseum, de Goirkese kerk / kerkhof, Café Bierings, MFA De Poorten / de Hasseltse kerk, het Kasteel van Tilburg, een weverswoning in de Hasseltstraat, de Hasseltse kapel, de Oliemeulen, de Tongerlose Hoef, Café het Dorstige Hert, de Oude Warande en Prinsenhoef. Voorafgaand aan Open Monumentendag 2017, op 9 en 10 september in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, onderzoekt Stadsmuseum Tilburg het hedendaagse gebruik van een aantal monumenten, evenals de betekenisgeving of de waardering van de Tilburgers. 

Hasseltse kapel / TilburgSans
Het thema van de landelijke Open Monumentendag is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Het is een verwijzing naar het verleden waarbij de stadsomroeper iedereen aansprak wanneer hij de bevolking aanriep. Herinneren we in onze collectieve (Tilburgse) geschiedenis vooral arbeiders, fabrikanten en pastoors, toch blijken er in onze stad meerdere typen bewoners te zijn geweest. Aan de hand van opengestelde monumenten in het tweede weekend van september wordt duidelijk wie de voormalige gebruikers of bewoners van de panden en locaties waren.

Oude warande / TilburgSans
De stad Tilburg is in de loop van de 20e eeuw drastisch veranderd. Het is al lang geen stad meer van boerderijen, kerken en fabrieken. Hoewel de overgebleven gebouwen ons nog altijd herinneren aan het verleden, hebben ze vandaag de dag een andere functie en zijn er andere gebruikers. Stadsmuseum Tilburg, dat erfgoed koppelt aan identiteit, is nieuwsgierig naar het hedendaags gebruik van de gebouwen en locaties die tijdens Open Monumentendag zijn opengesteld. Wiens ‘home’ of ‘honk’ is het? Welke individuen, groepen of verenigingen horen erbij?

Een aspect van identiteit is de identificatie met een gebouw of een locatie. Monumenten worden bewaard omdat ze van belang zijn voor het verhaal van de stad of omdat ze ons laten zien hoe er vroeger werd gebouwd, gewoond of gewerkt. Toch blijkt de waardering voor een gebouw niet altijd even eenduidig. Waar de een kiest voor bewaren en zelfs de status van een monument, roept de ander dat het gebouw, liefst per direct, gesloopt kan worden. 

TextielMuseum / TilburgSans
Tijdens Open Monumentendag wil Stadsmuseum Tilburg via informatieborden kenbaar maken wie de huidige gebruikers zijn van de opengestelde panden. Daarnaast wil het museum de mening van de Tilburgers ten aanzien van het monument in beeld brengen. Het museum roept dan ook Tilburgers op om hun verhaal te vertellen en hun waardering uit te spreken. Deze informatie, eventueel aangevuld met een foto, wordt geplaatst op de infopanelen de naam van de betrokken Tilburger. Er is een digitaal vragenformulier via de website van Stadsmuseum Tilburg, www.stadsmuseumtilburg.nl. Wie het formulier invult, krijgt als dank een boek ‘Het verhaal van Tilburg’ thuisgestuurd.

Ben jij betrokken bij een van deze Tilburgse monumenten? TextielMuseum, de Goirkese kerk en het kerkhof, Café Bierings, MFA De Poorten / de Hasseltse kerk, het Kasteel van Tilburg, een weverswoning in de Hasseltstraat, de Hasseltse kapel, de Oliemeulen, de Tongerlose Hoef, Café het Dorstige Hert, de Oude Warande en Prinsenhoef. Laat het Stadsmuseum horen hoe je betrokkenheid is én waarom je dit monument belangrijk vindt voor onze stad.

Vul het formulier in.

Gemeente Tilburg heeft een digitale kaart met daarop alle monumenten, beschermde stadsgezichten en cultuurhistorisch waardevolle panden. Ga hier naar de digitale kaart.

Pictogrammen zijn van TilburgSans