vrijdag 10 februari 2017

Veertig jaar vrouwenemancipatie in Tilburg

Affiche in tentoonstelling 'Feniks 40 jaar!'
Identiteit en emancipatie liggen dicht bij elkaar. In een emancipatiebeweging pleiten personen en groepen voor onder andere zelfstandigheid, een eigen gezicht of een positie in de (stedelijke) samenleving; wellicht samen te vatten in het complexe begrip 'identiteit'.

De stad Tilburg blijkt zich nu landelijk te kunnen onderscheiden met het langstdurende vrouwenhuis in Nederland, zo werd gesteld tijdens de opening van de tentoonstelling Feniks 40 jaar! in De Bibliotheek Tilburg Centrum. Vanaf 1975 wordt het Jaar van de Vrouw gevierd, en tegelijkertijd startten er destijds in Tilburg diverse activiteiten.

Het begon met Vrouwenkaffee De Spinster aan de Korte Tuinstraat. De naam spinster werd onder andere gekozen vanwege het textielverleden van de stad. In een vroeg nummer van de Tilburgse Vrouwenkrant werd gesproken over ekonomies en emotioneel zelfstandige vrouwen en de Tilburgse vrouwen organiseerden films, lezingen met gastspreeksters, aktiviteiten en kursussen.

Deze historische identiteit ontwikkelde zich tot een hedendaagse manifeste rol in de samenleving. Feniks beschouwt zichzelf als doorstart van het vroegere Vrouwencentrum in Tilburg en noemt zich vandaag de dag een trots Emancipatie Expertise Centrum. Zo pleit Feniks nog steeds voor een leven in eigen hand, en organiseert activiteiten als Opkomen voor jezelf, Uitkomen met inkomen en Educatie voor vrouwen met ambitie (EVA).

Directeur van Feniks, Gerda de Vries, opent de tentoonstelling
Maar hoe verloopt veertig jaar later het emancipatieproces in Nederland en in Tilburg? Volgens sommigen gaat het te langzaam, terwijl anderen vinden dat het emancipatieproces zich al heeft voltrokken. Volgens Jet Bussemaker is de emancipatie nog lang niet klaar, en de hedendaagse Trumpiaanse ontwikkelingen in Amerika bewijzen eveneens het tegendeel.

Feniks en De Bibliotheek Tilburg Centrum organiseren dinsdag 21 februari 2017 een thema-avond. Gelegenheid voor alle Tilburgse mannen en vrouwen om kennis te nemen van deze actieve vrouwenbeweging, die al veertig jaar lang een bijdrage levert aan een daadkrachtige, voor zichzelf opkomende groepering in de stad.

Mooi, deze expositie, die door Laurens Kleintjes is ontwikkeld. Het is een fraai overzicht van een maatschappelijke beweging in de stad Tilburg. Het behoort enerzijds tot het erfgoed van de stad, maar stemt evenzo tot nadenken over emancipatie en identiteiten in een grootstedelijke samenleving zoals Tilburg dat is.