vrijdag 13 mei 2016

Werkgroep De Torenklok, klinkend erfgoed

Een nieuwe werkgroep in Tilburg, een nieuw geluid? Op initiatief van Tilburger Peter van Gestel hebben Heemkundekring Tilburg en Stadsmuseum Tilburg een werkgroep geformeerd. De titel daarvan is 'Werkgroep De Torenklok'. Van Gestel koos voor deze benaming omdat die de veelzijdigheid van de klokken in torens aangeeft: het mechanisch uurwerk in de toren, de luidklok die geluid geeft bij luiden of aanslaan, en het wijzerwerk, dat zichtbaar de tijd aangeeft aan de buitenkant van het gebouw.

Initiatiefnemer Peter van Gestel maakt zich vooral ongerust over het verdwijnen van de klokken. Al eeuwenlang wordt het geluid in een stad of dorp mede bepaald door het slaan en luiden van de klok. Zelfs de uurslag zit zo in het collectieve auditieve geheugen geprent, dat het onderdeel is gaan uitmaken van onze samenleving. Van Gestel is bang dat door het verdwijnen van het religieus erfgoed, ook dit auditieve (immateriƫle erfgoed) verloren gaat.

Traditiegetrouw luiden de klokken bij vieringen in de kerken en kapellen zowel op zondag als door de week. Voor feestelijke vieringen klinkt luiden als het even kan anders, dan rouw of gewone (kleinere) vieringen. Het zou echter mooi zijn om het klokken luiden ook op andere momenten in het jaar te doen. Deze hoeven dan niks met geloof te maken te hebben, maar meer op het gevoel van de bewoners werken. Dat kan met Nieuwjaarsnacht en Nieuwjaarsdag, op Koningsdag of bij Open Monumentendag.

De nieuwe werkgroep van de Heemkundekring Tilburg wordt bemand door de volgende personen:
-    Jan Rossou, Heemkundekring Tilburg
-    Peter van Gestel, klokkenluider en deskundige
-    Leander Schoormans (17 jaar), expert klokken en vastlegger van klokkengeluid
-    Petra Robben, Stadsmuseum Tilburg

Het lijkt de werkgroep een goed idee om de (nog) aanwezige klokken ook in de Tilburg Wiki te gaan inventariseren. Daarvoor zoekt het Stadsmuseum een vrijwilliger, die deze taak op zich wil nemen. 

Misschien toevallig, maar via historicus Cor van der Heijden ontving de werkgroep Torenklok enkele foto's uit Turkije!Bij een opkoper / verkoper staat een Tilburgse klok met het jaartal 1948. Wie o wie kan hierover meer vertellen?