vrijdag 1 april 2016

1 april 1916: 'Tilburgsch museum' ... 100 jaar onderweg!

Nieuwe Tilburgsche Courant 1 april 1916
Vandaag exact honderd jaar geleden verscheen er op 1 april 1916 in de Nieuwe Tilburgsche Courant het artikel 'Een Tilburgsch museum en een Tilburgsche Mis.' De schrijvers van het artikel werden geïnspireerd door de Franse stad Lyon, alwaar het Palais de la Bourse et du Commerce zich bevond. De tweede verdieping ervan werd geheel in beslag genomen door het 'Musée historiques des tissus', een historisch museum van de weef-nijverheid.

Er ontsproot zich een gedachte, namelijk dat Tilburg ook een soortgelijk museum moest hebben. Tegenwerpingen konden zijn dat Lyon, Lyon was, en dat dat nog altijd geen Tilburg was. 'Maar Tilburg wordt ook met den dag importanter,' zo was het pleidooi voor een Tilburgs museum. Voorts zou '...de bevolking van Tilburg dan veel spijt hebben wanneer het tegenwoordig geslacht niet zorgde een verzameling aan te leggen van de dingen, die men dan van veel historisch belang zal achten.' 'Laat men maar klein beginnen - in Lyon zal het ook niet  in eens zulk een belangrijk geheel zijn geworden,' zo was de gedachte.

Een tweede gedachte was die van de 'Tilburgsche mis'. Lezende vanuit ons hedendaags perspectief zou je denken dat het over een kerkdienst gaat. Het artikel gaat echter meer over een gezamenlijke missie: 'Meer dan ooit is de tijd gekomen van gezamenlijk forsch optreden, van kloeke daden, die den buitenlander toonen, dat, ook op economisch terrein, Holland zich niet, zonder tegenweer te bieden, laat verdringen.'

Het krantenartikel besluit met: 'Gezamelijk forsch optreden, kloeke daden, om te toonen, dat ook Tilburg zich niet laat verdringen. Wat zeggen wij? Tilburg — neen Noordbrabant, dat met zijn zich ontwikkelende industrie naar alle zijden, in Tilburg als centraal punt en grootste stad een uitstekende gelegenheid heeft om' een slag te slaan, die voor lange reeksen van geslachten van heilzamen invloed kan zijn.'

Honderd jaar geleden, 1 april 1916, de eerste gedachten over een Tilburgs museum op papier. Vanaf die tijd zijn er schenkingen gedaan aan het toekomstige Tilburgse museum. Naast een prachtig TextielMuseum en het Noordbrabants Natuurmuseum is er inmiddels ook een Stadsmuseum gevormd. Tilburg heeft echter geen Palais de Bourse, noch een verdieping waarop de Tilburgse collectie wordt getoond. Om deze toch eens voor het voetlicht te brengen, werkte Stadsmuseum Tilburg volgens het principe van de Tilburgse mis: een beroep doen op collega-instellingen en partners in de stad.

Stadsmuseum Tilburg heeft een bescheiden collectie en heeft geen gebouw, maar treedt op vanuit gezamenlijkheid. Van 16 april tot en met 24 april volgt een eerste 'kloeke daad'. Op verrassende locaties worden twaalf objecten uit de stadscollectie vertoond.

Collectie Stadsmuseum Tilburg. 100 jaar onderweg!