donderdag 21 januari 2016

Wikimannen en -vrouwen gezocht!

Coll. Regionaal Archief Tilburg 651933
Regionaal Archief Tilburg doet onderzoek naar alle textielfabrieken en – bedrijven die er in Tilburg zijn geweest in de 19e en de 20e eeuw. Uit een inventarisatieonderzoek bleek het om meer dan vierhonderd fabrieken te gaan. Variërend van eenmansbedrijven met ‘wollenstoffenfabrieken zonder stoom’ tot productiebedrijven met honderden medewerkers.

Meer dan twintig vrijwilligers zijn al enkele maanden bezig met het inventariseren van de bedrijfsgegevens, evenals het zoeken naar stamboomgegevens van de fabrikanten en directeuren. Van ieder bedrijf én van iedere leidinggevende wordt respectievelijk een bedrijfsformulier en een gezinskaart gemaakt. Deze gegevens wil het archief gaan presenteren in de Tilburg Wiki.

Voor het invoerwerk is Regionaal Archief Tilburg op zoek naar vier á vijf personen die gegevens in de Wiki kunnen overzetten. Het vraagt vaardigheid in het werken met de computer en in het bijzonder met de ‘achterkant’ van een Wiki. Het archief biedt begeleiding bij de invoer in de Wiki. Enige handigheid hierin is een pré. Uiteindelijk gaat het om de invoer van ruim vierhonderd formulieren van fabrieken, en minstens even zoveel gezinskaarten. In totaal komen er ongeveer duizend formulieren beschikbaar die als nieuwe lemma’s worden toegevoegd aan de Wiki. Doel is dat na de invoer iedereen deze gegevens kan gebruiken voor eigen onderzoek naar de textielgeschiedenis in Tilburg.

Zodra er vier á vijf mensen zich hebben aangemeld, kan het Wikiproject van start gaan. Eens in de maand komt het groepje bij elkaar in Regionaal Archief Tilburg, en tussendoor kunnen de gegevens ook vanuit thuis worden ingevoerd. Indien de Wikileden het op prijs stellen om eens per week bij elkaar te komen, dan is daar gelegenheid voor in het archief, mits eigen laptops worden meegenomen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Petra Robben via petra.robben@mommerskwartier.nl of 013 54 94 565.