woensdag 6 januari 2016

Driekoningen op voorwerpen of schilderijen?

Nico Molenkamp. Coll. Stadsmuseum Tilburg
De collectie van Stadsmuseum Tilburg bevat meer dan driehonderd objecten, echter 'groen en rijp, kostbaar kunstwerk of volkscultuur,' zo schrijven Jeroen Ketelaars en Ronald Peeters in de publicatie In Tilburgs bezit. Historische objecten uit de gemeente Tilburg (Tilburg 2009).

Omdat het vandaag Driekoningen is, hebben we hierop de collectie doorzocht. Daarmee kwamen we tot drie items.  

Deze crayontekening is van Nico Molenkamp. De tekening is gemaakt in 1957 en was bedoeld, naast andere tekeningen, voor een brochure over Tilburg. De afmetingen zijn 43 x 33,5 cm. Collectie Stadsmuseum Tilburg, SMT 000114.

Lees meer in de Tilburg Wiki over Nico Molenkamp

Een tweede werk waarop Driekoningen zijn afgebeeld, betreft de aquarel van Jos Zeegers, die ongedateerd is. De aquarel bevindt zich in het depot van Regionaal Archief Tilburg onder archiefnummer 1079, inventarisnummer 9, het familiearchief van Van de Mortel. De map bevat 'prenten, tekeningen en aquarellen, waarschijnlijk verzameld door J. van de Mortel-Houben,' zo luidt de omschrijving. De afbeelding is te zien op de Facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg.

Lees meer in de Tilburg Wiki over Jos Zeegers.

Een derde object waarop de Driekoningen zijn afgebeeld dateert van 1960. Een aandenken aan een wedstrijd of een herinnering ? In de fotodatabase van Regionaal Archief Tilburg bevindt zich slechts één foto van Driekoningen in 1960: de Driekoningenstoet door de Heuvelstraat. Ook deze foto is te zien op Facebook.

Mochten er Tilburgers zijn die weten waar dit tegeltje aan gerelateerd is en die nog voorwerpen hebben waarop de Driekoningen zijn afgebeeld, dan hoort Stadsmuseum Tilburg dat graag. Afbeeldingen met bijhorend verhaal kunnen digitaal worden toegevoegd aan de collectie.