zondag 16 november 2014

Oorkonde voor Jardena Gil | Knippenbergprijs 2014

Presentatie door Jardena Gil en Petra Robben
Om de twee jaar wordt de Willy Knippenbergprijs uitgereikt aan Brabantse organisaties en personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De Willy Knippenbergprijs is vernoemd naar de Nederlandse katholieke priester, classicus, historicus en onderwijzer drs. Willy Knippenberg (1910-2005), die geldt als een van de peetvaders van de regionale geschiedbeoefening in Noord-Brabant. Voor het jaar 2014 moest de voordracht direct gerelateerd zijn aan de Eerste of Tweede Wereldoorlog.

Stadsmuseum Tilburg droeg de Tilburgse Jardena Gil voor die een centrale rol speelde in het publieksparticipatieproject  'Joodse Tilburgers’. Het werk van Jardena is veelzijdig: zo leidden haar inspanningen tot uitbreiding van de Tilburg Wiki; verhalen in het Geheugen van Tilburg; toevoegingen aan het digitaal Joods Monument; twee edities van Open Joodse Huizen in Tilburg in 2013 en 2014; een themanummer van ‘Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’; een kunstwerk in De NWE Vorst; educatieve programma’s; het leggen van struikelstenen en onlangs verworven status als post-doctoraal onderzoeker onder leiding van prof. dr. .Arnoud-Jan Bijsterveld. Het netwerk van Jardena Gil is bovenlokaal. De in Tilburg opgedane kennis en ervaringen t.a.v. de vele activiteiten die voortvloeien  uit het project ‘Joodse Tilburgers’ kan ais voorbeeld stellend voor andere plaatsen worden beschouwd.
Theo Cuijpers overhandigt Jardena Gil een oorkonde en een envelop
Door het internationale onderzoekswerk van Jardena Gil hebben talloze Joodse families hun Tilburgse sporen hervonden en zijn er nieuwe vriendschappen en samenwerkingsverbanden ontstaan. Vanwege Gils persoonlijke ervaring als Joodse vrouw is er een grensverleggend  inzicht ontstaan in visie- en beeldvorming t.a.v. de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Joodse cultuur in Tilburg vanaf de 19de eeuw en de (Joodse) herinneringscultuur ten aanzien van het collectieve  oorlogsverleden. Door Jardena Gil heeft inmiddels een groot publiek (op educatieve wijze) kennis genomen van de Joodse cultuur in Tilburg. Enkele duizenden bezoekers van Open Joodse Huizen; betrokkenen bij diverse struikelsteenleggingen;  leerlingen van het  Koning Willem II College en basisschool Christoffel. Digitaal werd een groot publiek bereikt door de onderzoeksresultaten op de Wiki, het Geheugen van Tilburg en het digitaal Joods Monument.


Naast Jardena GIl waren de overige genomineerden Tom Tacken en Heemkundekring Amalia van Solms Baarle Nassau-Hertog. Beiden ontwikkelden projecten rondom de Eerste Wereldoorlog. Zo is VEERTIENACHTTIEN een langepodcast over de Grote Oorlog. In 261 wekelijkse afleveringen vertelt Tom Tacken zijn verhaal van de Eerste Wereldoorlog van 28 juni 1914 (Serajevo) tot 28 juni 1919 (Versailles).  Neutraal en objectief telkens vanuit een andere invalshoek, vertelt hij over de mensen die de Grote Oorlog gevormd hebben of er door misvormd zijn. Het individuele verhaal gekoppeld aan een bepaald voorval in de betreffende week geeft een perfecte balans tussen mens en historie. De wekelijkse podcast gaat vergezeld van een omvangrijke verwijzing naar literatuur, activiteiten rond WO1 en andere websites.

Met het project "WO1 in onze grensregio. Vergeten? Opgehelderd!" wilde Amalia van Solms het vergeten WO1-erfgoed aan de grens tussen Nederland en België onderzoeken, vastleggen en bekendmaken. Centraal staat het merkwaardige W01-statuut van Baarle-Hertog: deels bezet en deels vrij gebleven gebied. Aan bod komen o.a. thema's als vluchtelingen, dodendraad (elektrische draadversperring tussen Nederland en België), brievensmokkel en MN7 (zendpost van het Belgische leger). Website Dodendraad.org
Jardena Gil en Tom Tacken ontvingen een oorkonde en een envelop. De Willy Knippenbergprijs werd toegekend aan de Heemkundekring Amalia van Solms.

 

 

 

Geen opmerkingen: