vrijdag 26 september 2014

Symposium Grenzeloos Tilburg 1914-1918
Van augustus t/m november 2014 schenkt de manifestatie Grenzeloos Tilburg 1914-1918 met een uitgebreid programma aandacht aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Tilburg. In dit kader organiseren Stadsmuseum Tilburg en de Bibliotheek Midden-Brabant op donderdag 9 oktober een symposium waar vijf sprekers diverse facetten van deze turbulente tijd belichten.

Plaats van handeling is het Bibliotheektheater van de Bibliotheek Tilburg Centrum op het Koningsplein, waar ook een expositie over de ‘Groote Oorlog’ is ingericht.

Programma
19.00    Mogelijkheid tot bezichtiging expositie
20.00    Aanvang programma 
Nol Kleijngeld: In 1914-1918 waren duizenden gemobiliseerde militairen in Tilburg ingekwartierd. Wat was hun herkomst, hoe waren hun leefomstandigheden, wat was de impact van hun aanwezigheid op het dagelijks leven en hoe gingen de Tilburgers om met deze situatie?
Astrid de Beer: Tijdens de oorlog verbleven zeker 10.000 vluchtelingen in Tilburg. Astrid vertelt over diverse facetten van haar historisch onderzoek, zoals de komst van de vluchtelingen, de registratiesystemen en specifieke bevolkingsgroepen onder die ‘ontheemden’ 
Cor Vanistendael: WOI had voor de zuiderburen ingrijpende gevolgen. Studies wezen uit dat in België de oorlogsrealiteit sterk kon verschillen. De Vlaamse erfgoedsector zet die verschillen in de kijker. Cor legt het accent op de toenmalige situatie in de Noorderkempen
21.15    Pauze en mogelijkheid tot bezichtiging expositie
21.40    Vervolg programma 
Ingrid Luycks: In 1914 maakte kunstenaar Theo van Doesburg (1883-1931) in Tilburg kennis met spoorwegbeambte Antony Kok (1882-1969). Uit hun samenwerking ontstond tijdschrift De Stijl en kreeg het dadaïsme in Nederland voet aan de grond. Ingrid behandelt deze betekenisvolle periode uit de kunstgeschiedenis
Hub van Erve: In oktober 1914 vluchtte het Belgisch gezin Van den Broek naar Tilburg en vond onderdak bij het echtpaar Van Erve, de grootouders van Hub. 100 jaar later is er nog altijd een vriendschapsband tussen beide families
22.30    Einde programma met naborrel
23.30    Afsluiting

De avond wordt opgeluisterd met optredens van zanger/acteur Johan Pols. Hij brengt aan de pianola composities van Fons Mommers, gebaseerd op drie klankgedichten van Antony Kok 
Presentatie: Frank van Pamelen

AANMELDEN
Wilt u aanwezig zijn op 9 oktober? Reserveer dan met opgave van het aantal personen via grenzeloostilburg@bibliotheekmb.nl  

Praktische informatie
Onder en nabij het Koningsplein is ruime parkeergelegenheid aanwezig. 
Voor meer informatie over de manifestatie: www.grenzeloostilburg.nl

Geen opmerkingen: