dinsdag 23 september 2014

350 adressen voor opvang Belgische vluchtelingen of militairenVormgeving: Ad Roefs
Binnen enkele dagen zullen er in de stad Tilburg ruim driehonderd posters voor ramen hangen. Hierop staat de tekst: 'Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vonden Belgische vluchtelingen of militairen onderdak op dit adres'. Bewoners van de panden ontvangen een begeleidend schrijven:

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, wordt dit najaar het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. In oktober 1914 vluchtten vele Belgen over de grens. Nederlandse militairen werden voor waarborging van de veiligheid gemobiliseerd richting het zuiden van het land. Zowel vluchtelingen als militairen behoefden onderdak.


Gemeente Tilburg en het Belgisch Vluchtelingencomit√© deden een oproep aan de bevolking voor opvang, voedsel en kleding. Een aantal liet zich registreren bij aankomst in de stad Tilburg en de gemeente verrichtte tellingen langs de huizen waar onderdak werd geboden. De registraties werden vastgelegd op gezins- en persoonskaarten, lijsten van tellingen en een numeriek kaartsysteem. 


Het adres waarop u woont, kwam voor in een van de lijsten van tellingen. Het kan echter zijn dat het oorspronkelijke huis van opvang vervangen is. Ook kan het zijn dat het adres gewijzigd is, vanwege de omnummering of een andere naamgeving van de straat. Bent u ge√Įnteresseerd in nader onderzoek t.a.v. uw eigen adres dan kunt u onderzoek doen in Regionaal Archief Tilburg in de studiezaal of via de website. We helpen u daarbij graag op weg. 


Met de actie om posters voor de ramen te hangen, willen we de Tilburgers duidelijk maken, dat een groot aantal huizen diende als onderdak voor vluchtelingen of militairen. Ons verzoek is om bijgevoegde poster tot en met eind november voor uw raam te hangen, zodat passanten ervan kennis kunnen nemen. We hopen daarmee het historisch besef ten aanzien van de Eerste Wereldoorlog in Tilburg enigszins te vergroten.

Wie nieuwsgierig is of zijn woonadres op de lijst staat, wacht af of er een envelop van Stadsmuseum Tilburg op de deurmat valt.

Geen opmerkingen: