woensdag 30 juli 2014

Beyond Borders - Spoorzone Tilburg
Ingrid Luijckx

Meerjarige manifestatie 2014-2019
van Forum Kunst&Cultuur Tilburg/Luycks Gallery/ROC-Tilburg

Op 12 september gaat in de monumentale Polygonale Loods in de Spoorzone in Tilburg de manifestatie Beyond Borders van start met de tentoonstelling ‘De grote oorlog’. Aanleiding is het feit dat het precies honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog (WOI) uitbrak. De tentoonstelling bestaat uit installaties, sculpturen, video’s en penseeltekeningen van de Belgische kunstenaars Johan Tahon en Jan Vanriet en de Nederlanders Vincent Dams, Marcel Dingemanse, Jan Doms en Geert Koevoets.
Hendrik Driessen, directeur van Museum De Pont in Tilburg, opent  om 17.00 uur de door Luycks Gallery gecureerde expositie, die werd vormgegeven door architect Ad Roefs.

Gedurende 4 jaar doen Forum Kunst & Cultuur, Luycks Gallery en ROC-Tilburg onderzoek naar de betekenis van de alles verwoestende  ‘Grote Oorlog’ voor het heden. In het bijzonder ligt de focus op de vermeende ‘grenzeloosheid’ van Europa. Plaats van handeling is de Spoorzone in Tilburg, met de Polygonale Loods - destijds voor reparatie van treinen - en een historische restauratiewagon - omgedoopt tot denktrein - als voorlopige boegbeelden.
Beyond Borders gaat over het opwerpen of juist het slechten van grenzen, zowel fysiek als mentaal, zowel op micro- als macroniveau. Het spoor als metafoor voor dynamiek, transformatie, (de waanzin van) grenzen en grensoverschrijding. De vraag doemt op welke rol de kunsten als avant-garde kunnen spelen bij het aanzwengelen van de discussie dienaangaande.
De expositie in de Polygonale Loods vormt decor, vertrekpunt en inspiratiebron voor andere activiteiten. Er staan symposia, lezingen, performances en poëziemanifestaties op het programma. De ‘denktrein’ zal fungeren als ontmoetingsplek en informatiepunt (in woord en beeld). De restauratie van deze wagon maakt deel uit van het project.
Integraal onderdeel van Beyond Borders is
Wat kíjk jij?!’, een project van ROC-Tilburg o.l.v. Willemien van Heugten. Studenten tasten, uitgaande van het vijanddenken tijdens WOI, af hoe het staat met hun eigen en elkaars mentale grenzen. In hoeverre ben je bevooroordeeld of sta je juist open voor de ander en het onbekende? In een interactieve tentoonstelling wordt ook de bezoeker geprikkeld tot zelfonderzoek naar ‘grensgedrag’. Naast deze tentoonstelling zijn er debatten, die zich  deels in de ‘denktrein’ zullen afspelen.
In de denktrein wordt ook plaats ingeruimd voor een horecavoorziening, verzorgd en vormgegeven door beeldend kunstenaar/kok Jan Hein van Melis, gespecialiseerd in ‘tijdelijke gastronomie’ en een duurzame keuken.
Beyond Borders beoogt tevens de culturele mogelijkheden bloot te leggen van de hal als podium voor culturele en wetenschappelijke evenementen, symposia en voorstellingen en van de denktrein als ontmoetingsplek.
Beyond Borders is een meerjarenproject dat in 1919, met het sluiten van de Vrede van Versailles en de oprichting van de Volkenbond zal eindigen.

Voor 2015 zullen de grensgebieden van Europa centraal staan. In 2016, honderd jaar na het ontstaan van het dadaïstische ‘Cabaret Voltaire’, dat in het neutrale Zürich de oude Europese waarden en moraal op spraakmakende en scabreuze wijze ter discussie stelde, zal het absurdisme in Tilburg, met iconen als Antony Kok en Theo van Doesburg, zich laten gelden.

 Agenda
12 september 17:00 - 20.00 : Opening expositie Polygonale Loods
13 en 14 september: deelname aan Open Monumentendag: polygonaalhal als start- en eindpunt fietstocht Bels Lijntje: Tilburg - Turnhout met poëzie- en muziekprogramma.
Vanaf 12 september: expositie en debatten ROC-studenten
November: symposium (i.s.m. Filosofie Magazine en de UvT).
November/december: Fred Momotenko met Cent Silences, geluidssculptuur WOI
binnenkort online:
www.beyond-borders.nu

Lees ook meer over Grenzeloos Tilburg 1914-1918

Geen opmerkingen: