vrijdag 27 juni 2014

Minder openingstijden Peerke Donders Paviljoen

Het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord gaat vanaf het najaar de openingstijden drastisch verminderen. Reguliere bezoekers kunnen dan alleen nog zaterdag en zondag terecht. Nu kan dat nog van dinsdag tot en met zondag. Het museum over Tilburgs zalige en over de werken van barmhartigheid en liefdadigheid is straks doordeweeks alleen op afroep nog toegankelijk voor groepsbezoek.
 
Peerke Donders Paviljoen Foto: Anthonie Quispel
De stichting Petrus Donders Tilburg heeft tot inkrimping van de bezoekuren besloten omdat er fors moet worden bezuinigd. In plaats van twee betaalde krachten draait het paviljoen straks alleen op vrijwilligers. De exploitatiekosten moeten omlaag omdat het door de crisis steeds moeilijker is om voldoende fondsen en donateurs binnen te krijgen”, verklaart bestuurslid Lout Donders. Daarnaast lopen het bezoek fors terug. In 2010, het eerste volle jaar dat het paviljoen open was, kwamen er 7880 bezoekers over de vloer. In 2011 waren het er 5228, in 2012 3840 en afgelopen jaar waren het er wéér minder: 2912. Volgens Donders is de daling van de bezoekersaantallen ‘ja en nee’ teleurstellend. „We hebben nooit de illusie gehad dat er tienduizenden bezoekers zouden komen, maar hadden wel de hoop dat het bezoek op peil zou blijven.” 
De stichting Petrus Donders Tilburg maakte de afgelopen jaren gebruik van donaties en fondsen en van een garantiestelling van de gemeente. De gemeente zegde in totaal 200.000 euro toe voor drie jaar als de fondsenwerving onvoldoende zou opbrengen. Dat bedrag is vrijwel volledig aan de stichting overgemaakt. Er rest nog 20.000 euro, maar die wil het stadsbestuur pas uitkeren als er uiterlijk 1 november een businessplan ligt voor de verdere exploitatie. Dat businessplan moet het college „overtuigen van de noodzaak van de gevraagde subsidie voor een kansrijk en kostendekkend vervolg van de exploitatie”, aldus het college in een nota. Volgens bestuurslid Donders wordt er volop gewerkt aan dat businessplan, maar is het nog te vroeg daar veel over te zeggen. „We willen meer eenheid brengen in park, kapel en paviljoen en er met nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden meer de loop in krijgen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan samenwerking met het Wereldpodium. Ook kan een deel van het paviljoen wellicht een meer multifunctionele invulling krijgen voor bijeenkomsten op spiritueel en religieus vlak.”
Sluiting van het in 2008 met veel steun van overheid, donateurs en fondsen gebouwde paviljoen is niet aan de orde. „Ik kan me dat echt niet voorstellen. Het paviljoen hoort inmiddels erg bij de stad”, zegt bestuurslid Donders.Om meer bezoekers te trekken werd onlangs met als startpunt het paviljoen een drukbezochte fietstocht langs religieus erfgoed gehouden. Verder komt er speciale expositie naar aanleiding van de bevrijding van Tilburg op 27 oktober, tevens de geboortedag van Peerke Donders.
Verder krijgt het park rond het paviljoen officieel de naam van Peerke Donders Park. De gemeentelijke straatnaamcommissie stelt dat voor aan het college van B. en W.

 

Geen opmerkingen: