dinsdag 29 april 2014

70 jaar na datum: de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog


De NWE Vorst en Stadsmuseum Tilburg
Van religieuze verbeelding ...
Op welke manier geven kunstenaars, schrijvers en creatieve makers uiting aan de oorlog? Welke vormen en beelden kiezen zij daarvoor? Op 3 mei as. organiseren De NWE Vorst en Stadsmuseum Tilburg een avond over de verbeelding van de oorlog en de verandering daarin gedurende de afgelopen zeventig jaar.
Op 3 mei vindt er in De NWE Vorst een gevarieerd avondprogramma plaats. Ralf Bodelier van Wereldpodium is gastheer en zal sprekers en creatieve makers uitnodigen om hun visie te geven op de wijzen van het herdenken van de oorlog. Ter introductie toont Petra Robben van Stadsmuseum Tilburg foto’s van monumenten in de stad waardoor zichtbaar wordt, hoe zich een verandering voltrok. Dr. Ad van den Oord vertelt aan de hand van zijn onderzoek voor het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie) over ‘allochtonen en de oorlog’ en over het kantelend perspectief -van lokaal / nationaal naar mondiaal- met alle risico’s van dien. Drs. Liesbeth Hoeven, Tilburg University, zal  spreken over de relatie tussen herinnering en de verbeelding van een gemeenschappelijk verleden. Het kinderprentenboek Kikker en de vreemdeling (Max Velthuijs) zal haar betoog rijkelijk illustreren.

Deze verbeelding van de oorlog komt uitgebreid aan bod in bijdragen van creatieve makers en muzikanten in het tweede deel van het avondprogramma. Zo zal Helga Smit enkele  liederen zingen vanuit de Jiddische volksliedtraditie en het Jiddisch theater. Zij put daarbij uit de rijke erfenis van odes aan de liefde, bruiloftsliederen, ghettorepertoire en weeklachtmelodieën die de Joodse lotgevallen herhalen. Hoewel voormalig stadsdichter Esther Porcelijn ook van Joodse afkomst is, is daar ogenschijnlijk weinig van te merken in haar oeuvre dat bestaat uit poëzie, proza en toneel. In hoeverre is het een bewuste keuze om daar al dan niet woord en beeld aan te geven? Film- en documentairemaakster Carine van Vugt, Verhalis, maakte bij de zoektocht naar de Joodse Bertram Polak die in Tilburg woonde, opnames van de bijzondere ontmoetingen die plaatsvonden tussen de familieleden die uit de VS en Israel naar Nederland kwamen om gezamenlijk een struikelsteen voor Bertram te leggen. Van deze bijzondere zoektocht maakte Verhalis de documentaire: 'Hier was Bertram'. Heleen Volman, artistiek leider DansBrabant, schreef het theaterstuk ‘Reizen met eieren’ dat door schoolklassen kan worden uitgevoerd. Vanwege het vernieuwende aspect aan dit theaterstuk over de Tweede Wereldoorlog ontving Volman de prestigieuze E. Du Perronprijs in 1999. Of alle verbeeldingen over de oorlog zwaar en dramatisch moeten zijn, is maar de vraag. Want met de theatervoorstelling ‘Guernica’ schetst afstuderend theatermaker Maarten van der Velden een kansloze vlucht uit een genadeloze wereld. Een absurdistische voorstelling over oorlog, dreiging en geweld naar het stuk van Fernando Arrabal.
... naar abstracte vormen.
In het weekend van 3 en 4 mei vinden er in Tilburg en ook elders in Nederland talrijke activiteiten plaats ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het herdenken is van materiële en immateriële aard en de manier waarop dat in de afgelopen zeventig jaar is gedaan, veranderde voortdurend. Tijdens het avondprogramma op 3 mei as. In Tilburg willen Stadsmuseum Tilburg en De NWE Vorst op een nieuwe manier onder de aandacht brengen hoe de oorlog vandaag de dag door creatieve makers wordt verbeeld.
Zaterdag 3 mei 2014: 20.30 tot 22.00 uur. ‘De verbeelding van de Tweede Wereldoorlog’
Zondag 4 mei 2014: 20.30 uur. Voorstelling ‘Guernica’ van Maarten van der Velden
De NWE Vorst, Willem II straat 49, 5038 BD Tilburg 013-5328520 www.denwevorst.nl


 

Geen opmerkingen: