vrijdag 28 maart 2014

Versterking van de identiteit van Tilburg?

Stemhokje in De NWE Vorst
tijdens de Verkiezingsavond
op 19 maart 2014
Tijdens de Verkiezingsavond in De NWE Vorst op 19 maart jl. stelden we aan de bezoekers de volgende vraag: 'Wat is er nodig om de identiteit van Tilburg te versterken?' Staande in een stemhokje kon men anoniem zijn stem laten horen:
 • Versterken / gebruiken van historische plekken
 • Slogan: 'Tilburg werkt!'
 • De anarchistische kracht versterken. Spoorzone = park!
 • De cultuur van de stad overal laten zien
 • Meer cultuur
 • Behoud monumentaal erfgoed
 • Cultuur en 'oew eige zijn'
 • De Tilburgse schrijvers de plaats geven die ze in de historie van de stad gespeeld hebben. Aandacht geven aan de magistrale roman 'Karl Marx Universiteit'. Een roman over een uniek stuk geschiedenis.
 • Een gevoel van trots, niet alleen over het verleden, maar ook op de mensen die de toekomst gaan maken.
 • Minder politieke partijen met heel duidelijke realiseerbare doelen.
 • Ruimte voor cultuur!
 • Dat de inwoners met wat meer trots de kracht van de stad uitdragen.
 • Een sterke binnenstad, geconcentreerd winkelcentrum
 • Wat meer trots op onszelf zijn en onze eigen rijkdom zien
 • Minder bescheiden, meer fierheid!
 • Profilering van het cultureel erfgoed
 • Gewoon Samen Doen
 • Gewoon meer zelfvertrouwen
 • Behoud van kleine natuur-historische elementen die mij vrolijk maken en verbinden met de oorsprong van de stad.
Heb je als lezer nog aanvullingen? Geef je reactie.

Geen opmerkingen: