Visie en Samenwerking

Stadsmuseum Tilburg stimuleert de verbinding tussen het erfgoed en identiteit zodat de Tilburgers zich met elkaar en met de stad meer verbonden gaan voelen. Het museum wil bevorderen dat Tilburgers kennis nemen van de (industriële) geschiedenis en de ontwikkeling van hun stad waardoor hun waardering en belangstelling voor Tilburg wordt vergroot. Daarbij wil Stadsmuseum Tilburg bevorderen dat inwoners van de gemeente Tilburg deelnemen aan de samenleving door middel van ontwikkeling, ontspanning, ontplooiing en creativiteit.

Coördinatie Erfgoed Tilburg

Erfgoed Tilburg is een samenwerkingsverband van alle erfgoedpartners in Tilburg. Sinds december 2017 heeft Erfgoed Tilburg een eigen website met agenda, nieuws, producten en informatie over erfgoedsubsidie. Stadsmuseum Tilburg coördineert de samenwerking, onderhoudt de gezamenlijke website en bemiddelt in het aanvragen van subsidie voor erfgoedprojecten.

Samenwerking in TijdLab

In de nieuwe LocHal, waar de Bibliotheek Tilburg Centrum wordt gevestigd vanaf 1 december 2018, is Stadsmuseum Tilburg betrokken bij het Tijdlab waar zowel verleden, heden als toekomst centraal staan.

De bibliotheek stimuleert en organiseert het creëren, delen en toegankelijk maken van kennis en verhalen. Dit doet zij aan de hand van haar rijke collectie, maar ook door een podium te bieden en een werkplaats te creëren.

In zowel de bibliotheek als het stadsmuseum zit een gemeenschappelijk doel/streven, namelijk om de inwoners van de gemeente Tilburg met elkaar te verbinden door kennis en verhalen te delen vanuit het verleden tot en met het heden en de toekomst. De belangrijkste middelen hiervoor zijn de collectie, de werkplaats en het podium en de verbinding daartussen. Beide partijen zijn complementair en brengen hun eigen netwerk en expertise in. In dit domein zullen de beide organisaties de samenwerking met elkaar aangaan in het Tijdlab in de LocHal.

Samenwerking met Stichting Straat

Zowel Stadsmuseum Tilburg als Stichting Straat streven naar ontsluiting van- en het kweken van belangstelling voor het cultureel erfgoed voor alle inwoners van de gemeente Tilburg en in de organisaties en hun beoogde maatschappelijke meerwaarde zit een gemeenschappelijk streven. In dit domein zullen de beide organisaties de samenwerking en middels een programmering nieuw leven inblazen en een andere lading geven, waarbij de relatie tussen verleden, heden en toekomst wordt gelegd. Beide partijen zijn complementair en brengen hun eigen netwerk en expertise in.

De programmering wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. Ieder jaar vóór 1 januari wordt door zowel Stadsmuseum Tilburg als Stichting Straat het werkgebied (een straat of wijk) voor het volgend jaar vastgesteld.