Missie

Missie
- Het bevorderen van de interesse en waardering voor de stad.
- Het leveren van een bijdrage bij vragen rond de identiteit van mensen, van groepen, van de stad.
- Mensen de kans geven om actief deelgenoot te worden van de gemeenschap waar ze wonen.