donderdag 7 maart 2019

Lezing over de leesvader van Nederland, frater Caesarius Mommers

Van boom – roos – vis naar ik – kim – sim

Tien miljoen kinderen in Nederland en Vlaanderen hebben leren lezen met de methode Veilig leren lezen van de Tilburgse uitgeverij Zwijsen. Daarmee is de methode met de bekende beginwoorden boom – roos – vis de meest succesvolle methode uit de Nederlandse onderwijsgeschiedenis. De leesmethode werd ontwikkeld door frater Caeasrius Mommers, ook wel de leesvader van Nederland genoemd. Op Dinsdag 12 maart van 19.30 tot 21.00 uur geeft Sjak Rutten in de Bibliotheek LocHal een lezing over deze persoon en zijn onderwijsmethode.

Als onderwijzer op de Heilig Hartschool in de Noordhoek leerde Caesarius Mommers de jongens van de eerste klas lezen. Hij vond dat kinderen niet goed leerden lezen met de methode waarmee hij moest werken. Hij ontwikkelde zijn eigen methode Zò leren lezen, die in 1960 werd uitgegeven door uitgeverij Zwijsen, toen nog de uitgeverij van de Fraters van Tilburg die het katholieke onderwijs al een eeuw van leermethoden voorzag.

De onderwijskundige kwaliteit van Zò leren lezen viel ook op buiten het katholieke onderwijs, maar de methode werd te katholiek gevonden. Daarom bracht Zwijsen in 1963 een neutrale versie uit onder de titel Veilig leren lezen. Deze methode bereikte binnen tien jaar een marktaandeel van negentig procent. Ook op dit moment leren nog vier van de vijf kinderen lezen met Veilig leren lezen, dat nu begint met de woorden ik – kim – sim.

Sjak Rutten promoveerde op 19 februari 2019 op de biografie van Caesarius Mommers (1925-2007) met de titel De leesvader van Nederland. In zijn lezing op 12 maart zal hij vertellen over het leven en werk van frater Caesarius Mommers. Hoe groeide hij op in het Tilburg van het rijke roomse leven? Hoe past Veilig leren lezen in de onderwijstraditie van de fraters? Wat veranderde er in het kloosterleven tijdens het leven van frater Caesarius? En waarom is Veilig leren lezen zo succesvol geworden, uitgerekend op het moment dat de fraters zich door vergrijzing uit het onderwijs moesten terugtrekken?

De lezing op 12 maart duurt van 19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats in de Bibliotheek LocHal (verzamelen in het TijdLab op de eerste verdieping). Er zijn geen kosten aan verbonden. Wie de lezing van Sjak Rutten wil bijwonen, meldt zich aan bij tijdlab@bibliotheekmb.nl. Er is plaats voor maximaal 45 personen.Geen opmerkingen: