vrijdag 2 juni 2017

Schilderijen Stadscollectie Tilburg in The Rijksmuseum Bulletin

Twee schilderijen uit de Stadscollectie Tilburg zijn afgebeeld in The Rijksmuseum Bulletin (2017). Het betreft twee portretten die Adriaan de Lelie schilderde in 1789 van Diederik Casper de Groot Jamin (1759-1814) en Margaretha Elisabeth de Groot (1768-1814). Op het moment dat ze geportretteerd werden, waren ze respectievelijk 30 en 21 jaar.

Het echtpaar De Groot Jamin was enige tijd een van de bezitters van de panden Keizersgracht 187 (gebouwd in 1617) in Amsterdam. Na diverse eigenaren erfde Jan de Groot deze woningen, die hij in 1801 naliet aan zijn 33-jarige dochter Margaretha Elisabeth. In 1814, bij overlijden van zowel Diederik Casper en Margaretha Elisabeth, kregen hun vier kinderen de huizen aan de Keizersgracht. Hoe zijn deze Amsterdamse bewoners in de stadscollectie van Tilburg terecht gekomen? Ze hebben namelijk geen relatie met de stad.

De schilderijen werden gemaakt zoals gezegd door Adriaan de Lelie. Deze vermaarde portretschilder werd geboren in een huis in de Noordhoek in Tilburg in 1755. In 1929 kregen Burgemeester en Wethouders van Tilburg, met als burgemeester Vonk- de Both, de twee schilderijen aangeboden door Alb.H.M. Goeden, makelaar te 's-Gravenhage. De gemeente maakte de overweging dat de kunstwerken van historische waarde waren, aangezien deze door een Tilburgse schilder waren vervaardigd. B en W besloten het aanbod aan te nemen voor een bedrag van fl. 200,00. Bovenaan de nota aan de gemeenteraad stond vermeld: 'Voorstel tot aankoop van twee olieverfschilderijen, voor plaatsing in het Museum van den portretschilder A. de Lelie.'

Hoewel er geen fysiek museum is, behoren de twee schilderijen nog steeds tot de Stadscollectie Tilburg en zijn ze veilig opgeborgen in het depot aan de Goirkestraat. Weliswaar weinig zichtbaar voor bezoekers, maar dankzij de publicatie in The Rijksmuseum Bulletin en op deze website toch toegankelijk voor het publiek.

The Rijksmuseum Bulletin, Volume 65 (2017) 1.