vrijdag 6 januari 2017

Tilburgse Missienaaikring. Door de wereld bewogen

De vorige blog met de vraag over het bord van de Tilburgse Missienaaikring riep enkele reacties op. Zo stelt Hans Scholtes, geschiedenisdocent van het Koning Willem II College in Tilburg dat liefdadigheid voor de katholieken een soort tegengif was voor het socialisme. Zijn oma had ook een clubje dat minderbedeelden van van alles voorzag. 'Maar goed, hier gaat het wel om de missie natuurlijk. Trouwens, de overbodige spatie was toen kennelijk ook al een fenomeen,' aldus de geschiedenisdocent.

Via de website Tilburgers.nl trok het bord ook de aandacht van Daan Eras die schat dat het betreffend bord ooit is geschonken aan de echtgenote van Frans van dan Heuvel, een stenenfabrikant, die vroeger in de Stationsstraat heeft gewoond (met zijn gezin). Eras zelf heeft geen contact met hun nakomelingen. Wel attendeerde hij ons op deze link naar de familie.

Een derde reactie was van een persoon, genaamd Ben (zonder achternaam), die verwijst naar een boek van Gabrielle Dorren ‘Door de wereld bewogen. Geschiedenis van de Nederlandse missionarissen van het H. Hart (MSC)’.  Het boek is in 2004 geschreven vanuit de Rooi Harten aan de Bredaseweg. De Tilburgse Missienaaikring bleek de grootste en meest actieve, zo blijkt uit het boek. De Nederlandse samenleving zou de afgelopen 150 jaar veel aan religieuze ordes en congregaties te danken hebben.

De Tilburgse Missienaaikring bleef tot ca. 1970 actief. 'Aan de Missienaaikring kwam geen einde. Zij verdween uit het zicht,’ zo wordt gesteld. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid. Is de Tilburgse missienaaikring als zodanig nog actief, of kreeg die een andere vorm? Stadsmuseum Tilburg hoort het graag.