dinsdag 31 januari 2017

Tilburg Maquette 1955. Stad van kerken en fabrieken?

Krelis Swaans met Goirkese kerk. Foto Maria van der Heyden

'Stad van kerken en fabrieken,' zo markeerden we als Stadsmuseum Tilburg de maquette die Ruud Cleverens zou gaan bouwen. Het was 2015 en we waren ervan overtuigd dat het stadsleven voornamelijk werd bepaald door het dominante Rooms-katholicisme en de evenzo aanwezige textielnijverheid.

Donderdag 2 februari as. geven Petra Robben, projectleider Stadsmuseum Tilburg, en Krelis Swaans, een van de MaquetteMakers, een korte lezing over kerken in de jaren 1950. Als eerste zal Petra Robben laten zien hoe de plattegrond van 1955 eruit zag, welke beelden we hebben bij de uitdrukking 'stad van kerken en fabrieken', en vervolgens welke kerken er stonden tot aan het midden van de 20e eeuw. Vooral in de jaren 1920 en 1930 kwam er een aantal kerken bij. Hoe beeldbepalend waren die voor de skyline van de stad? Die jaren waren immers toch ook van de vernieuwing en het modernisme? Na deze uiteenzetting van ca. 30 minuten zal Krelis Swaans laten zien welke kerkjes hij bouwde op een schaal van 1:1.000. Bij het maken daarvan stuitte hij op het verhaal van de doop- en de rouwkapellen, die in verbinding staan met de buitenzijde van de kerk. Extra aanbouw was nodig, omdat de ongedoopte kinderen nog niet in een gewijde kerk mochten komen.

Hasseltse kerk. Foto Maria van der Heyden
Na de lezing kan het publiek vragen stellen, en daarna een kijkje nemen bij de maquette. Er is een actieve groep MaquetteMakers die iedere middag aanwezig is om de stad op kleine schaal vorm te geven. Doordat zij intensief, bij elk bebouwd stukje grond zich moeten afvragen hoe het gebouw eruit zag, ontstaan er inzichten onder andere ten aanzien van het uiterlijk van de kerken. We gaan erover horen as donderdag bij De Bibliotheek Midden-Brabant. De lezing is van 19.30 tot 21.00 uur in de Theaterzaal van de Bibliotheek Tilburg Centrum en is gratis voor leden van de Bibliotheek. Niet-leden betalen 3 euro. Ge├»nteresseerden dienen van te voren te reserveren, telefonisch via 013-4648513, per mail  of persoonlijk bij de informatiebalie van de Bibliotheek Tilburg Centrum.