zaterdag 8 oktober 2016

Archeologie in Tilburg

TILBURG, 12 - 13 - 14 oktober 2016

Lezingen over recent archeologisch onderzoek in Tilburg

Uit de opgravingen van de afgelopen jaren blijkt dat Tilburg een van de rijkste archeologische regio’s van Noord-Brabant is. Met vondsten die terug gaan tot 10.000 jaar voor Christus. Met de opgravingsresultaten kan in de nabije toekomst een nieuw ‘Verhaal van Tilburg’ worden geschreven. Tijdens de Nationale Archeologiedagen willen we alvast enkele nieuwe onderzoeksresultaten met u delen tijdens drie lezingen. Toegang is gratis.

Woensdag 12 oktober 2016
19.00 uur:         Ontvangst met koffie/thee
19.30 - 21.00 uur:     ‘Opgraving in het gebied Den Bogerd, Udenhout.  Een prehistorisch en middeleeuws landschap ontsloten’ door Marleen van Zon, MA (Archol, Universiteit Leiden)
Locatie:             Oud raadhuis, Slimstraat 2 in Udenhout

Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe woonwijk Den Bogerd in Udenhout wordt al enkele jaren archeologisch onderzoek verricht. De spreker is projectleider van de opgravingen die dit jaar zijn gestart en onverwachte resultaten oplevert. Een omvangrijke bronstijdbewoning (1900 tot 800 v.Chr.) en mogelijke houtskoolmeilers hebben misschien te maken met de vroegste, middeleeuwse ontginning van dit gebied.

Donderdag 13 oktober 2016
19.00 uur:         Ontvangst met koffie/thee
19.30 - 21.00 uur:    ‘Archeologie en het landschap van de regio Tilburg’ door drs. Eckhart Heunks (Eckhart Heunks / Landschapsarcheoloog, Utrecht)
Locatie:             Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75 in Tilburg

Anno 2016 gaat archeologie al lang niet meer alleen over vondsten of plattegronden in een opgraving maar is het onderzoek ook gericht op het landschap en hoe de mensen in de loop der eeuwen zijn omgeving heeft ingericht en benut. ‘De ontwikkeling van landschap door de eeuwen heen’ is daarom een belangrijk thema in het archeologisch onderzoek in Tilburg en een bron van nieuwe kennis over de bewoningsgeschiedenis. De spreker is specialist voor het landschapsonderzoek in Tilburg en zal in zijn lezing praten over methoden en resultaten, en hoe inzicht in het landschap een verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen kan opleveren.

Vrijdag 14 oktober 2016
19.00 uur:         Ontvangst met koffie/thee
19.30 - 21.00 uur:    ‘Aan de rand van het dorp Enschot / Tilburg. Merovingische en Karolingische bewoning langs de Streepstraat’ door drs.Willem Jezeer (ADC Archeoprojecten, Amersfoort)
Locatie:             CafĂ© 't Raadhuis, Raadhuisstraat 54 in Berkel-Enschot

In het voorjaar van 2016 zijn op drie plaatsen langs de Streepstraat ten zuiden van het dorp Enschot opgravingen uitgevoerd. Op alle drie de locaties zijn sporen uit de vroege en hoge middeleeuwen (7e t/m 12e eeuw) aangetroffen. De lezing gaat in het bijzonder over het karakter en de betekenis van de sporen en vondsten van de opgraving ‘Streepstraat-zuid’. Als inleiding geeft de spreker ook een korte toelichting over de huidige organisatie van de Nederlandse archeologie.