vrijdag 15 juli 2016

Hamertje Tik in de Bibliotheek Tilburg Centrum

Petra Robben heet de bezoekers van harte welkom
Het lijkt wel Hamertje Tik. Zodra je de Bouwplaats in de Bibliotheek Tilburg Centrum nadert, zie je fanatieke maquettemakers met hamer en spijkers in de hand. Vanaf vanmiddag 15 juli 2016 is de Bouwplaats geopend. Zaterdag16 juli zijn Tilburgers dagelijks in de weer om de maquette van de stad af te maken.

De bouwplaats bevat een maquettetafel en twee werktafels. Een voor de volwassenen, en een voor de kinderen. Daarbij kan de Tilburg Collectie van de bieb meehelpen om de straten en gebouwen in de jaren 1950 te traceren.

Informatiepanelen jaren 1950
Aan de buitenzijde van de bouwplaats is een informatiebord aangebracht. Daarop worden de jaren 1950 beknopt weergegeven. Stadsmuseum Tilburg hoopt dat er veel verhalen verteld gaan worden bij de Tilburg Maquette. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken.

Een fotoalbum is te zien via de facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg.

woensdag 13 juli 2016

Verhalen gezocht voor SPOTTN


Gebied waarin de verhalen verteld moeten worden.
De Tilburgse Genietgroep heeft het plan om meer Tilburgers te bereiken met verhalen over de stad. Het idee is om een app te maken die de (dagelijkse) route van de Tilburgers koppelt aan locaties met een mooi verhaal. Wie ’s avonds zijn mobiel raadpleegt, krijgt een van de bijzondere verhalen te lezen en te zien.

Inspiratie voor verhalen
De Genietgroep wil beginnen met de 200 mooiste verhalen binnen de cityring. Om deze verhalen in beeld te krijgen, hebben zij hulp van jullie als Tilburgliefhebbers nodig. Wie zo al enkele verhalen kan oplepelen, is van harte welkom op 20 juli van 17:30 tot 20:00 uur in de LocHal in de Spoorzone (ingang Burgemeester Brokxlaan). Op die avond brengt de Genietgroep met alle aanwezigen de meest aansprekende verhalen van Tilburg in kaart.

Het globale programma van deze bijeenkomst is:

  • Toelichting van het idee: SPOTTN
  • Voorstellen wie er aanwezig zijn (max 30 personen)
  • Prikken van locaties met in het kort essentie van het verhaal 
  • Afsluiting en vervolg

Voor een broodje en een soep wordt gezorgd.

Wie het leuk vindt om mee te doen, maakt ter voorbereiding een shortlist met locatie en essentie van het verhaal. Tijdens de bijeenkomst op 20 juli brengen we de verhalen en spots bij elkaar.

Aanmelden kan bij info@genietgroep.nl


dinsdag 5 juli 2016

Bouw MaquetteWerkplaats begonnen in Bieb


We zijn begonnen! In de Bibliotheek Tilburg Centrum is ruimte gemaakt voor de bouwplaats van de Tilburg Maquette. De Tilburg-Boekenhoek heeft plaats moeten maken voor het imposante bouwwerk van 10.00 x 5.00 meter. Daarin gaat vanaf zaterdag 16 juli gewerkt worden aan de maquette van Tilburg in een schaal 1:1.000. Verbeeld wordt de stad in de jaren 1950.

Architect Ad Roefs ontwierp de bouwplaats. De uitvoering is in handen van het technisch team van Stichting Mommerskwartier. Het is een ervaren groep die alle tentoonstellingen van het TextielMuseum bouwt. Deze keer zijn ze echter op locatie in de stad, vanwege het pop-up-karakter van Stadsmuseum Tilburg.

Evenzo pop-up is de groep maquettebouwers die vanaf medio juli aan de slag gaat. Per expositie of project doet Stadsmuseum Tilburg een oproep aan de Tilburgers. Wie mee wil werken, verbindt zich voor een bepaalde periode aan de organisatie. De deelnemers werken dan op basis van een tijdelijke vrijwilligersovereenkomst. Ook reguliere medewerkers van het stadsmuseum zijn flexibel in hun werkplek. Zo zal de projectleider van de Tilburg Maquette, Petra Robben, regelmatig in de bibliotheek aan het Koningsplein te vinden zijn.

Deze werkwijze, namelijk om op pop-up-locaties in de stad vertegenwoordigd te zijn, is kenmerkend voor Stadsmuseum Tilburg. Geen eigen gebouw, maar aanwezig zijn in de stad. Op plaatsen waar al veel publiek komt, kan het verhaal van Tilburg worden verteld. Deze keer is de maquette daarvoor de aanleiding.