donderdag 30 juni 2016

Wandeling Erfgoed Tilburg. Een nieuwe traditie?

Stilstaan voor de villa 'Armada'
van kunstwolfabrikant J.A. Berghegge
'Een leuke ontmoeting met de erfgoedmensen, dat mag een traditie worden!' Zo schreef heemkundeman Ad van Eijck nadat hij had deelgenomen aan de 'erfgoedwandeling'. In mei jl. sprak het erfgoedveld van Tilburg  af, om elkaar vaker te ontmoeten en in gezamenlijkheid plannen te maken voor de toekomst. Afgesproken werd dat Stadsmuseum Tilburg de aanjager daarvan was.

Op woensdag 29 juni was het zover. Een groep van meer dan twintig erfgoedmensen verzamelde zich bij Regionaal Archief Tilburg. Deelnemers waren afkomstig van de Heemkundekring Tilburg, Erfgoedvereniging Heemschut, Natuurmuseum Brabant, TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg, Blauw Tilburg, Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg, Platform Naoorlogs Erfgoed Tilburg,  Bibliotheek Midden-Brabant, Nachtburgemeester Gert Brunink, Stichting Tilburgse Taol, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, Vincents Tekenlokaal, Werkgroep Open Monumentendag, Gemeente Tilburg, Stadsbomen Tilburg, Architecten Ed Bergers.

Textielklossen aan de muur Bij Vermeer
De groep wandelde door de St. Josephstraat via het voormalige casino naar de Piushaven, naar Bij Vermeer. Een restaurant van jonge ondernemers die zich lieten inspireren door het textielerfgoed van Tilburg, zo blijkt uit de aankleding van hun horecagelegenheid. Gert-Jan de Graaf, hoofd Regionaal Archief Tilburg / Stadsmuseum Tilburg a.i., verwelkomde de groep. Hij sprak zijn hoop uit op een positieve krachtenbundeling. Daarbij kondigde hij aan dat er gedacht wordt om eens in de twee jaar de 'verjaardag' van Tilburg te vieren op 18 april, vanwege de verwerving van stadsrechten in 1809. Errol van der Werdt, algemeen directeur Stichting Mommerskwartier, refereerde aan het nieuwe Cultuurplan 2017-2020 van gemeente Tilburg, waarin de beleidsdoelen van het erfgoedveld verwoord zijn.
  • Beleidsdoel 12: Ontwikkelen gezamenlijk erfgoedprogramma over de cultuurhistorie van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout
  • Beleidsdoel 13 : Depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties van Tilburg worden verbeterd
  • Beleidsdoel 15 : Versterking Museumkwartier
Zo zijn er op 29 juni 2016  letterlijk de eerste stappen met een wandeling en een kennismakingsbijeenkomst gezet. Het erfgoedveld heeft zich verenigd. Volgens Van Eyck een nieuwe traditie. 'Invented Tradition', zo noemen we dat in erfgoedtermen.

Meer foto's op Facebook Stadsmuseum Tilburg