vrijdag 3 juni 2016

Geschiedenislokaal 013 en digitale bezoekersaantallen

Geschiedenislokaal 013 is een bronnenbank voor lokale historie. Docenten, leerlingen, scholieren en studenten maken regelmatig gebruik van deze digitale beeldbank. De bronnen zijn in goede resolutie te downloaden, dus optimaal te gebruiken voor werkstukken of powerpoints in de klas.

Het digitale geschiedenislokaal bevat veelgevraagde thema's: Marietje Kessels, Koning Willem II, industrialisatie of de groei van de stad. We staan echter open voor aanvragen van nieuwe onderwerpen. Mochten er vragen zijn, dan horen we die graag.

In de bezoekerscijfers zien we enkele opmerkelijkheden. Zo werd de website Geschiedenislokaal 013 het drukst bezocht in de maanden januari en maart 2016. Het aantal pageviews varieert van ruim duizend tot zelfs 7.333 keer in maart! Ook het aantal bezochte pagina's was in maart aanmerkelijk hoog met gemiddeld 11,53 pagina's. de bestede tijd aan Geschiedenislokaal was wederom in maart 12:33. Het aantal nieuwe bezoekers is hoog met 63,68 als laagste percentage en 83,81 als hoogste in januari. Waren het de goede voornemens? In april zien we een opvallend gebruik van het digitale lokaal op de tablets. Was er een school actief aan de wandel wellicht? In de maand mei scoort het gebruik via de mobiel het hoogst.

Enfin, zo kunnen we uit Google Analytics opmaken hoeveel gebruikers we hebben in het digitale Geschiedenislokaal. We hoeven er niet zo zeer een gezicht bij, maar we weten eigenlijk helemaal niet wat de vragen zijn, of de educatieve bezoekers er iets mee kunnen. Met de collega's hebben we afgesproken om het Geschiedenislokaal wat meer voor het voetlicht te brengen. Eens kijken of de bezoekerscijfers stijgen én of we meer persoonlijk contact kunnen maken.

Vragen of opmerkingen over geschiedenislokaal 013 kunnen naar Stadsmuseum Tilburg Petra Robben of TextielMuseum Jantiene van Elk