donderdag 30 juni 2016

Wandeling Erfgoed Tilburg. Een nieuwe traditie?

Stilstaan voor de villa 'Armada'
van kunstwolfabrikant J.A. Berghegge
'Een leuke ontmoeting met de erfgoedmensen, dat mag een traditie worden!' Zo schreef heemkundeman Ad van Eijck nadat hij had deelgenomen aan de 'erfgoedwandeling'. In mei jl. sprak het erfgoedveld van Tilburg  af, om elkaar vaker te ontmoeten en in gezamenlijkheid plannen te maken voor de toekomst. Afgesproken werd dat Stadsmuseum Tilburg de aanjager daarvan was.

Op woensdag 29 juni was het zover. Een groep van meer dan twintig erfgoedmensen verzamelde zich bij Regionaal Archief Tilburg. Deelnemers waren afkomstig van de Heemkundekring Tilburg, Erfgoedvereniging Heemschut, Natuurmuseum Brabant, TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg, Blauw Tilburg, Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg, Platform Naoorlogs Erfgoed Tilburg,  Bibliotheek Midden-Brabant, Nachtburgemeester Gert Brunink, Stichting Tilburgse Taol, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, Vincents Tekenlokaal, Werkgroep Open Monumentendag, Gemeente Tilburg, Stadsbomen Tilburg, Architecten Ed Bergers.

Textielklossen aan de muur Bij Vermeer
De groep wandelde door de St. Josephstraat via het voormalige casino naar de Piushaven, naar Bij Vermeer. Een restaurant van jonge ondernemers die zich lieten inspireren door het textielerfgoed van Tilburg, zo blijkt uit de aankleding van hun horecagelegenheid. Gert-Jan de Graaf, hoofd Regionaal Archief Tilburg / Stadsmuseum Tilburg a.i., verwelkomde de groep. Hij sprak zijn hoop uit op een positieve krachtenbundeling. Daarbij kondigde hij aan dat er gedacht wordt om eens in de twee jaar de 'verjaardag' van Tilburg te vieren op 18 april, vanwege de verwerving van stadsrechten in 1809. Errol van der Werdt, algemeen directeur Stichting Mommerskwartier, refereerde aan het nieuwe Cultuurplan 2017-2020 van gemeente Tilburg, waarin de beleidsdoelen van het erfgoedveld verwoord zijn.
  • Beleidsdoel 12: Ontwikkelen gezamenlijk erfgoedprogramma over de cultuurhistorie van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout
  • Beleidsdoel 13 : Depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties van Tilburg worden verbeterd
  • Beleidsdoel 15 : Versterking Museumkwartier
Zo zijn er op 29 juni 2016  letterlijk de eerste stappen met een wandeling en een kennismakingsbijeenkomst gezet. Het erfgoedveld heeft zich verenigd. Volgens Van Eyck een nieuwe traditie. 'Invented Tradition', zo noemen we dat in erfgoedtermen.

Meer foto's op Facebook Stadsmuseum Tilburg

woensdag 29 juni 2016

Te vondeling gelegd: Maquette Zwembad Tilburg

Op de Kazernehof, de locatie waar Stadsmuseum Tilburg kantoor houdt, gebeuren soms wonderlijke zaken. Betrokken (Til)burgers lopen er spontaan binnen en bieden voorwerpen aan die bedoeld zijn voor de stadscollectie. Omdat we niet altijd aanwezig zijn, en de betrokkene toch zijn bijdrage wil achterlaten, worden objecten in de hal van de Kazernehof te vondeling gelegd. Zo ook een houten koffer die een maquette bleek te bevatten.

Onze eerste gedachte was zwembad Ringbaan Oost .... 'Sportfondsenbad', zo staat er geschreven en het ontwerp werd gemaakt door architect Baanders, die na een misschien te snelle blik op Wikipedia, niet de minste blijkt te zijn. De bouwstijl is modernistisch. Ik schat dat het ontwerp in de jaren 1920, 1930 is gemaakt.Wie in de archieven van Regionaal Archief Tilburg zoekt op 'sportfondsenbad' krijgt enkele treffers die wellicht antwoord geven op dit mysterieuze object.


Stadsmuseum Tilburg kampt met depotruimte en we zijn voorzichtig met het aannemen van objecten. Probleem is dan ook wanneer objecten als deze ter vondeling worden gelegd en zomaar weggooien, dat doen we niet. Eerst eens zien welk verhaal hier achter schuilt. Wellicht meldt degene zich nog die de koffer hier heeft achtergelaten. Wie weet hier meer over, en wie vindt het leuk om dit te onderzoeken? Meer foto's staan op de facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg. Reacties zijn van harte welkom.dinsdag 21 juni 2016

Betrokken Bedrijven: PontMeyer Tilburg en Het Boekenschop


Wanneer het om Tilburgs erfgoed gaat, blijken er vele inwoners betrokken te zijn. Dat geldt ook voor bedrijven, zo blijkt uit de toezeggingen om de bouw van de Maquette Werkplaats te helpen realiseren.

Achter de schermen van Stadsmuseum Tilburg wordt hard gewerkt aan een werkplaats om de Tilburg maquette te bouwen, waarvoor de Tilburgse architect Ad Roefs het ontwerp tekende. De Werkplaats wordt bijna tien meter lang en vijf meter breed. Deze wordt geplaatst op de Tilburgafdeling van de Bibliotheek Tilburg Centrum.

Voor het hout- en plaatmateriaal deed Stadsmuseum Tilburg een beroep op bedrijven in de stad. Al snel gaf PontMeyer Tilburg aan dat zij de levering op zich wilden nemen. Het stadsmuseum verwachtte een kleine tegemoetkoming in de kosten, maar PontMeyer was genereus en stelde het gehele materiaal om niet beschikbaar.

Zo ook Het Boekenschop aan de Bredaseweg. Aan hen vroeg het Stadsmuseum eveneens om een tegemoetkoming in de kosten. Het Boekenschop verklaarde zich bereid de financiering van de kinderkrukjes op zich te nemen. Deze krukjes worden speciuaal ontworpen voor de KinderBouwPlaats waar zij werken aan een eigen fantasiestad.

De Werkplaats wordt gebouwd in de eerste maanden van juli. Na een besloten

startbijeenkomst voor de vrijwilligers en medewerkers van de Bibliotheek Tilburg Centrum en Stadsmuseum Tilburg is de bouwplaats te bewonderen. Centraal daarin staan de maquette, de werktafel voor de maquettemakers en een grote tafel voor de kinderen.

Locatie: De Bibliotheek Tilburg Centrum
Te bezichtigen tijdens reguliere openingstijden
Vanaf 16 juli 2016

woensdag 8 juni 2016

Puzzelen aan maquette van TilburgOntwerp en tekening Ad Roefs
Stadsmuseum Tilburg en de Bibliotheek Tilburg Centrum zijn op zoek naar ‘stratenmakers, ‘bouwvakkers’, onderzoekers en begeleiders om de Tilburg Maquette, schaal 1:1.000, af te maken. In 2015 begon oud-Tilburger Ruud Cleverens met de bouw hiervan, maar door zijn overlijden kwam het werk stil te liggen. Vanaf juli tot en met december 2016 bouwen Tilburgers gezamenlijk aan een maquette van de stad, zoals die er uit zag in de periode 1950-1960. De stad kenmerkte zich toen nog door fabrieken en kerken, maar zou spoedig daarna transformeren tot een moderne stad.

Ruud Cleverens (1953-2016)
Straten maken
De Tilburg Maquette is gebaseerd op kadasterkaarten, die door Ruud Cleverens nog per perceel zijn ingekleurd. Echter, deze straten zijn alle door elkaar geraakt en moeten als een puzzel weer op de grondplaat van de maquette worden bevestigd. Welke Tilburgers weten zich het stratenpatroon van de jaren 1950-1960 ter herinneren en kunnen bovendien goed puzzelen? Deze nodigen we uit om in de tweede helft van juli, in de bibliotheek de straten van Tilburg te komen leggen. ‘Stratenmakers’ gezocht, aldus!

Lokaliseren textielfabrieken
De tweede klus is het lokaliseren van de ongeveer zeventig textielfabrieken die in de jaren 1950-1960 nog in Tilburg stonden. Met behulp van diverse plattegronden én met de uitkomsten van het onderzoeksproject Twee eeuwen Tilburgse textielfabrieken, zal het niet moeilijk zijn om de locaties te bepalen. Voor deze fase van het maquetteproject hebben we onderzoekers nodig, die beeldmateriaal verzamelen van de talloze textielfabrieken, en die kadastertekeningen kunnen interpreteren. Deze onderzoekers zijn nodig in de eerste helft van augustus. Werkplaats is de Bibliotheek Tilburg Centrum.

Bouw van textielfabrieken
Na inventarisatie van de textielfabrieken, moeten deze op een schaal 1: 1.000 worden gebouwd. hiervoor zoekt het Stadsmuseum zowel onderzoekers als bouwers. De eersten moeten het documentatiemateriaal van de fabrieken analyseren, om vervolgens de bouwers te instrueren hoe deze fabrieken in het klein moeten worden gebouwd. Hiervoor is technische kennis vereist, evenals handigheid in het werken met hout. Voor deze klus willen we stimuleren dat ouderen de jongeren helpen om de Tilburg Maquette te bouwen. Kennis- en ervaringsoverdracht staan centraal! Bouwers en onderzoekers gezocht voor de tweede helft van augustus en de maand september.
Inwijding in Tilburgse geschiedenis
De bouw van de Tilburg Maquette is een mooie gelegenheid om in de geschiedenis van Tilburg te duiken. De ’bouwvakkers’ en ‘stratenmakers’ mogen op excursie naar de Tilburgse wijken en gebieden die zij gaan bouwen. Ter plekke maken zij foto’s, ter inspiratie voor de bouw van de maquette. De nieuwe foto’s moeten vergeleken worden met de oude. Welke gebouwen staan er nog steeds? Stonden ze er al in de periode 1950-1960? Door mee te werken aan de Tilburg Maquette maken jongeren en nieuwe Tilburgers op creatieve wijze kennis met de stad Tilburg.

KinderBouwPlaats
Naast de bouw van een Tilburg maquette, bouwen kinderen aan een eigen fantasiestad. Tijdens de lange zomervakantie is de KinderBouwPlaats geopend. Er zijn honderden blokjes hout aanwezig, waarmee de kinderen hun eigen stad maken. Voor deze activiteit zoeken het Stadsmuseum en de bibliotheek jonge begeleiders die de kinderen helpen hun stad te verwezenlijken.

Organisatie: Stadsmuseum Tilburg en de Bibliotheek Tilburg Centrum
Periode: Vanaf 15 juli tot en met december 2016
Openingstijden: zie www.bibliotheekmb.nl
Locatie: de Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein 10, 1e etage
Aanmelden als stratenmakers, bouwvakker, begeleider:
Petra Robben, E-mail: petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl, Tel.: 013 54 94 565

vrijdag 3 juni 2016

Geschiedenislokaal 013 en digitale bezoekersaantallen

Geschiedenislokaal 013 is een bronnenbank voor lokale historie. Docenten, leerlingen, scholieren en studenten maken regelmatig gebruik van deze digitale beeldbank. De bronnen zijn in goede resolutie te downloaden, dus optimaal te gebruiken voor werkstukken of powerpoints in de klas.

Het digitale geschiedenislokaal bevat veelgevraagde thema's: Marietje Kessels, Koning Willem II, industrialisatie of de groei van de stad. We staan echter open voor aanvragen van nieuwe onderwerpen. Mochten er vragen zijn, dan horen we die graag.

In de bezoekerscijfers zien we enkele opmerkelijkheden. Zo werd de website Geschiedenislokaal 013 het drukst bezocht in de maanden januari en maart 2016. Het aantal pageviews varieert van ruim duizend tot zelfs 7.333 keer in maart! Ook het aantal bezochte pagina's was in maart aanmerkelijk hoog met gemiddeld 11,53 pagina's. de bestede tijd aan Geschiedenislokaal was wederom in maart 12:33. Het aantal nieuwe bezoekers is hoog met 63,68 als laagste percentage en 83,81 als hoogste in januari. Waren het de goede voornemens? In april zien we een opvallend gebruik van het digitale lokaal op de tablets. Was er een school actief aan de wandel wellicht? In de maand mei scoort het gebruik via de mobiel het hoogst.

Enfin, zo kunnen we uit Google Analytics opmaken hoeveel gebruikers we hebben in het digitale Geschiedenislokaal. We hoeven er niet zo zeer een gezicht bij, maar we weten eigenlijk helemaal niet wat de vragen zijn, of de educatieve bezoekers er iets mee kunnen. Met de collega's hebben we afgesproken om het Geschiedenislokaal wat meer voor het voetlicht te brengen. Eens kijken of de bezoekerscijfers stijgen én of we meer persoonlijk contact kunnen maken.

Vragen of opmerkingen over geschiedenislokaal 013 kunnen naar Stadsmuseum Tilburg Petra Robben of TextielMuseum Jantiene van Elk