vrijdag 5 februari 2016

Informatie over collectie Tilburgse Carnavalsobjecten?

Kruiken, steken, emblemen, onderscheidingen. Rijp en groen weliswaar, maar Stadsmuseum Tilburg is blij met deze vrolijke collectie carnavalsobjecten, die enkele jaren geleden geschonken is door Carnavalsstichting Tilburg. De collectie is (nog) niet beschreven, maar uit jaartallen op diverse objecten blijkt wanneer het is gemaakt of werd gebruikt.

Carnaval, ofwel de viering van vastenavond, is al eeuwenoud. De eerste vermelding in een van de Tilburgse archieven dateert van 1598. Meer dan tweehonderd jaar later, in 1857 waren er rellen tijdens de vastenavond: gemaskerde mannen veroorzaakten onrust. Kapelaan Johannes van der Lee, van de Heikese kerk, schreef erover in zijn dagboek en ook Pastoor Joannes Zwijsen vond het maar niks dat uitbundige vastenavondgebeuren. Er kwam een verbod op: feestvieren mocht alleen nog maar in besloten kring. In cafés, sociëteiten of danszalen, maar niet in het openbaar op straat.

Vanaf de jaren 1950 werden er weer pogingen ondernomen om het feest in de buitenlucht te mogen vieren. Pas in de jaren 1960 werd er een Carnavalsstichting opgericht en kreeg Tilburg zijn eerste optocht. De eerste carnavalsverenigingen dateren eveneens van die jaren: De Görkese Turken 1955, de Bierpompen 1962 en de Flepsteppers 1964. Het jaar 1964 wordt als officieel jaar beschouwd omdat er toen voor het eerst weer sprake was van openbaar carnaval. Sindsdien zijn er de jubileumjaren, eens in de elf jaar: 1975, 1986, 1997, 2008. Het volgende jubileumjaar zal 2019 zijn.

Zoals gezegd is dit collectieonderdeel van Stadsmuseum Tilburg niet beschreven.  Op Facebook staat een album met objecten, gefotografeerd door Jan Stads. Wie informatie heeft over een van de objecten, stuurt een mail naar Stadsmuseum Tilburg.