donderdag 28 januari 2016

Tilburg-Maquetteman Ruud Cleverens overleden

De maker van de Tilburg Maquette is deze week overleden. Ruud Cleverens werd 63 jaar. De oud-Tilburger meldde zich precies een jaar geleden bij Stadsmuseum Tilburg met de vraag of hij voor de stad een maquette mocht maken. Omdat Tilburg in de jaren 1950 nog gekarakteriseerd werd door kerken en fabrieken, werd gekozen voor dat decennium. Ruud werkte op basis van vrijwilligheid aan wat hij zijn 'levenswerk' noemde. Vanaf februari 2015 werkte hij bijna dag en nacht aan de wording van zijn geboortestad. Hij zou er ongeveer twee jaar voor nodig hebben. We gingen ervan uit dat hij medio maart, april 2017 klaar zou zijn.

Ruud baseerde het stratenplan op het kadaster van de jaren 1950. Zeer nauwkeurig werd alles verkleind tot een schaal van 1:1000. Toen dat klaar was, begon hij met het handmatig inkleuren van de kaart van drie bij drie meter. Na die tijdrovende klus kon er worden gebouwd aan de superkleine huisjes en gebouwen. Hij gebruikte daarvoor afbeeldingen uit de fotocollectie van Regionaal Archief Tilburg en vanuit Stadsmuseum Tilburg werd hij voorzien van foto's uit Google Maps. Wanneer er gebrek was aan historisch materiaal of niet te benaderen vanuit internet, dan kwam de maquetteman naar Tilburg om met eigen ogen tekeningen van de objecten te maken.

In het najaar van 2015 werden de eerste resultaten van het maquettewerk getoond in de expositie MaquetteLab! Textielfabrieken uit de jaren 1950. Tijdens Open Monumentendag was Ruud live aanwezig om zijn maquettekunst en -ambacht te demonstreren. In de zomer van 2016 zou wederom zijn werk deels tentoongesteld worden om de Tilburgers op de hoogte te houden van zijn vorderingen.  Met foto's werden zijn werkzaamheden vastgelegd door Lucia Kerstens-Burgers.

De maquette zal vanuit Halsteren naar Tilburg worden gehaald. Omdat Stadsmuseum Tilburg er niet van uitging dat Cleverens zijn werk niet zou afmaken, ligt er niet meteen een kant-en-klaar plan. De maquette behoort in ieder geval toe aan Tilburg en aan de collectie van het museum en vormt met de tot nu toe gemaakte foto's al een mooi dossier. Eerst staan we stil bij het verlies van deze oud-Tilburger in hart en nieren. Daarna gaan we plannen maken om de maquette wellicht alsnog te voltooien.

Ruud Cleverens werd geboren in Tilburg en overleed in Halsteren op 25 januari 2016.
Zijn levenswerk maakte hij niet meer af.

Meer over het overlijden van Ruud Cleverens
Omroep Brabant 
Bergen op Zoomse Bode

donderdag 21 januari 2016

Wikimannen en -vrouwen gezocht!

Coll. Regionaal Archief Tilburg 651933
Regionaal Archief Tilburg doet onderzoek naar alle textielfabrieken en – bedrijven die er in Tilburg zijn geweest in de 19e en de 20e eeuw. Uit een inventarisatieonderzoek bleek het om meer dan vierhonderd fabrieken te gaan. Variërend van eenmansbedrijven met ‘wollenstoffenfabrieken zonder stoom’ tot productiebedrijven met honderden medewerkers.

Meer dan twintig vrijwilligers zijn al enkele maanden bezig met het inventariseren van de bedrijfsgegevens, evenals het zoeken naar stamboomgegevens van de fabrikanten en directeuren. Van ieder bedrijf én van iedere leidinggevende wordt respectievelijk een bedrijfsformulier en een gezinskaart gemaakt. Deze gegevens wil het archief gaan presenteren in de Tilburg Wiki.

Voor het invoerwerk is Regionaal Archief Tilburg op zoek naar vier á vijf personen die gegevens in de Wiki kunnen overzetten. Het vraagt vaardigheid in het werken met de computer en in het bijzonder met de ‘achterkant’ van een Wiki. Het archief biedt begeleiding bij de invoer in de Wiki. Enige handigheid hierin is een pré. Uiteindelijk gaat het om de invoer van ruim vierhonderd formulieren van fabrieken, en minstens even zoveel gezinskaarten. In totaal komen er ongeveer duizend formulieren beschikbaar die als nieuwe lemma’s worden toegevoegd aan de Wiki. Doel is dat na de invoer iedereen deze gegevens kan gebruiken voor eigen onderzoek naar de textielgeschiedenis in Tilburg.

Zodra er vier á vijf mensen zich hebben aangemeld, kan het Wikiproject van start gaan. Eens in de maand komt het groepje bij elkaar in Regionaal Archief Tilburg, en tussendoor kunnen de gegevens ook vanuit thuis worden ingevoerd. Indien de Wikileden het op prijs stellen om eens per week bij elkaar te komen, dan is daar gelegenheid voor in het archief, mits eigen laptops worden meegenomen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Petra Robben via petra.robben@mommerskwartier.nl of 013 54 94 565.

woensdag 6 januari 2016

Driekoningen op voorwerpen of schilderijen?

Nico Molenkamp. Coll. Stadsmuseum Tilburg
De collectie van Stadsmuseum Tilburg bevat meer dan driehonderd objecten, echter 'groen en rijp, kostbaar kunstwerk of volkscultuur,' zo schrijven Jeroen Ketelaars en Ronald Peeters in de publicatie In Tilburgs bezit. Historische objecten uit de gemeente Tilburg (Tilburg 2009).

Omdat het vandaag Driekoningen is, hebben we hierop de collectie doorzocht. Daarmee kwamen we tot drie items.  

Deze crayontekening is van Nico Molenkamp. De tekening is gemaakt in 1957 en was bedoeld, naast andere tekeningen, voor een brochure over Tilburg. De afmetingen zijn 43 x 33,5 cm. Collectie Stadsmuseum Tilburg, SMT 000114.

Lees meer in de Tilburg Wiki over Nico Molenkamp

Een tweede werk waarop Driekoningen zijn afgebeeld, betreft de aquarel van Jos Zeegers, die ongedateerd is. De aquarel bevindt zich in het depot van Regionaal Archief Tilburg onder archiefnummer 1079, inventarisnummer 9, het familiearchief van Van de Mortel. De map bevat 'prenten, tekeningen en aquarellen, waarschijnlijk verzameld door J. van de Mortel-Houben,' zo luidt de omschrijving. De afbeelding is te zien op de Facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg.

Lees meer in de Tilburg Wiki over Jos Zeegers.

Een derde object waarop de Driekoningen zijn afgebeeld dateert van 1960. Een aandenken aan een wedstrijd of een herinnering ? In de fotodatabase van Regionaal Archief Tilburg bevindt zich slechts één foto van Driekoningen in 1960: de Driekoningenstoet door de Heuvelstraat. Ook deze foto is te zien op Facebook.

Mochten er Tilburgers zijn die weten waar dit tegeltje aan gerelateerd is en die nog voorwerpen hebben waarop de Driekoningen zijn afgebeeld, dan hoort Stadsmuseum Tilburg dat graag. Afbeeldingen met bijhorend verhaal kunnen digitaal worden toegevoegd aan de collectie.

dinsdag 5 januari 2016

Foto's aanwinst collectie Stadsmuseum Tilburg

Op de voorlaatste dag van 2015, op 30 december,  droeg Sander Neijnens de letter S over aan Ronald Peeters, hoofd Stadsmuseum Tilburg. De letter S is een van de vele lettertekens in de serie TilburgsAns. Ans heeft ondertussen een eigen Twitteraccount en een pagina op Facebook. Het Stadsmuseum is blij met deze letter S. Al eerder werd hierover geblogd.Kijk voor deze foto's op Facebook van Stadsmuseum Tilburg.