dinsdag 25 maart 2014

Sprekende herdenkingen in Open Joodse Huizen


Op 3 tot en met 5 mei organiseert het Joods Cultureel Kwartier in samenwerking met tal van lokale partners in acht Nederlandse steden het bijzondere project Open Joodse Huizen. In Tilburg wordt de Open Joodse Huizen gecoördineerd door Jardena Gil en Arnoud-Jan Bijsterveld i.s.m. partners Stadsmuseum Tilburg en De NWE Vorst
 
In de huizen waar voor en tijdens de oorlog joodse mannen, vrouwen en kinderen woonden of verbleven en vanwaar velen werden afgevoerd, staan nu, bijna zeventig jaar later, hun levens weer centraal.  Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen over het vooroorlogse joodse leven en de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Er zijn verhalen over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer. Bezoekers zijn vrij om te komen luisteren en een bijdrage te leveren.


Open Joodse Huizen Tilburg 2013
 Het project Open Joodse Huizen, dat ontstond in 2012 in Amsterdam, voorziet in de behoefte van veel bewoners en buurtgenoten die geïnteresseerd zijn in de vooroorlogse joodse geschiedenis van hun huis, straat of buurt. Er bleek een grote vraag te zijn naar deze nieuwe manier van herdenken. In 2013 werd het project uitgebreid naar zes steden en in 2014 vindt Open Joodse Huizen plaats in acht steden: Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Tilburg en Elburg.

Uitgangspunt voor Open Joodse Huizen zijn de adressen en namen die vermeld staan op de Community Joods Monument. De rijke, gevarieerde programma’s in de deelnemende steden staan op de vernieuwde website www.openjoodsehuizen.nl. Hieronder volgt een korte vooruitblik waarin één adres per stad wordt uitgelicht. Op de website vindt u meer informatie over de overige adressen.

In Amsterdam vindt Open Joodse Huizen plaats in een dubbelprogramma met Huizen van Verzet van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Open Joodse Huizen start in Betondorp, aan Brink 45, met het verhaal van Herbert Sarfatij over zijn jeugd. In Betondorp waren veel joden betrokken bij verzetswerk. Zo vertelt Sander Hartog over de verzetsdaden van zijn grootouders. Aart Janszen spreekt over zijn vader Laurens Janszen die als hier onderwijzer in 1941 weigerde joodse leerlingen aan te geven.

In Rotterdam neemt Deborah Lipschits in de Agniesestraat 59b de bezoeker verhalend mee in het boek van haar vader Isaac Lipschits Onbestelbaar, waarin hij vertelt over het leven van voor en tijdens de oorlog, onder andere op dit Rotterdamse adres.

In Haarlem haalt Jack Eljon op zijn voormalige onderduikadres aan de Roerdompstraat 11 herinneringen op over deze periode. Hij vertelt hoe hij door de buren, NSB’ers, is gered tijdens een huiszoeking.

In Groningen vertelt Jacques d’Ancona in de hoedenwinkel H. Witting & Zn. aan de Oosterstraat 51 over zijn vader Joseph Samuel d’Ancona (1902-1974), die eigenaar was van de elektronische groothandel J.S. d’Ancona aan de overkant. Het interieur van de hoedenwinkel is nog steeds hetzelfde.

In Leeuwarden vertelt Alphons Katan hoe hij de oorlog heeft overleefd nadat zijn tante hem uit Westerbork heeft gered door te veinzen dat Alphons half joods was. Hij spreekt in de woning in de Transvaalstraat 30 waar hij met zijn ouders tot begin 1942 woonde.


Familie Leopold. Bron: Familie Leopold USA.
In Den Haag wordt de Haagse verzetsheldin Ru Paré, die veel joodse kinderen heeft gered,  in de schijnwerpers gezet in de Van Beuningenstraat 75, waar historica Judith Schuyf en Paul Lankhout over haar spreken.  

In Tilburg zal Ans Holman aan het St. Annaplein 4 vertellen over de familie Leopold. Tijdens de oorlog was deze plek het onderduikadres van baby John Leopold. Op 4 mei zal John Leopold aanwezig zijn. Lees meer voor het volledige programma.

In Elburg vertelt Constant Vecht aan de Beekstraat 38 over de rol van de familie Vecht in de joodse geschiedenis van Elburg.

Geen opmerkingen: