dinsdag 23 augustus 2016

Gastheer, gastvrouw for one day! Monumentendag Tilburg en Koning Willem II

Collectie Stadsmuseum Tilburg
Voor de Open Monumentendag op zondag 11 september as zoekt Stadsmuseum Tilburg enkele gastheren of -vrouwen just for one day! De Tilburgse Werkgroep Open Monumentendag koos voor Koning Willem II aangezien het landelijke thema iconen en symbolen is.Onze stad heeft veel monumentale herinneringen aan Koning Willem II, zoals de voormalige Lancierskazerne. Daar toont het stadsmuseum op de tweede zondag van september, slechts voor één dag, een aantal collectiestukken die gerelateerd zijn aan de voormalige koning.

Enkele gastheren of -vrouwen aldus gevraagd om het oog te houden op die bijzondere collectiestukken die getoond gaan worden in de studiezaal van het archief: een buste van Willem II, schilderijen, memorabilia en munten of penningen. Kostbaarheden van cultuurhistorische waarde voor niet alleen de stad, maar ook voor Nederland.

Collectie Stadsmuseum Tilburg
In het boek Stedelijke iconen. het ontstaan van beeldbepalende projecten tussen betoog en beton van Wouter Jan Verheul wordt gesproken van 'iconisch kapitaal'. Dat kapitaal kan groot zijn op basis van slechts één enkele beeldbepalend bouwwerk zoals de Eiffeltoren in Parijs of de scheve toren van Pisa. Verheul stelt vervolgens de vraag of alles iconisch kan zijn. Wanneer mensen iets als zodanig benoemen, erop af komen en er aandacht aan besteden als iets wat heel bijzonder is en het alledaagse overstijgt, dan kunnen bouwwerken volgens Verheul inderdaad iconisch zijn.'Stedelijke iconen hebben een ansichtkaartwaarde en functioneren als symbool,' zo stelt Verheul. Ze laten zich gemakkelijk afbeelden en zijn fotogeniek. Vervolgens wordt gesteld dat een icoon gereduceerd moet kunnen worden tot de grootte van een postzegel. Is het beeld dan nog te herkennen, dan heeft het een iconische waarde.
Pictogram TilburgsAns Ivo van Leeuwen

Hoe vaak koning Willem II niet is verbeeld op foto's, schilderijen, prenten, munten, penningen, monumenten, is ontelbaar. De objecten uit de stadscollectie getuigen daarvan. De verbeelding gaat echter nog altijd door, zo blijkt uit onder andere een van de pictogrammen van TilburgsAns: koning Willem II werd geiconiseerd door Ivo van Leeuwen. Te herkennen op postzegelniveau.

Zondag 11 september zal het Stadsmuseum een aantal collectie-items uit het depot halen. Juist voor één dag. Aangezien het museum geen eigen gebouw heeft, en geen personele bezetting met gastheren en gastvrouwen, doen we bij deze een oproep. Voor de mini-expositie over het icoon koning Willem II hebben we enkele gastheren en - vrouwen nodig. Maar voor één dag!

Open Monumentendag
Zondag 11 september van 11.00 tot 17.00 uur
Locatie Kazernehof 75
Aanmelden voor gastheer, gastvrouw

dinsdag 16 augustus 2016

Nieuwe collectie Schraven-Eijsbouts

Tegeltje 50-jarig bestaan Schraven-Eijsbouts. Coll. Stadsmuseum Tilburg
Nieuwe aanwinsten voor Stadsmuseum Tilburg van de firma Schraven-Eijsbouts! Mw. M. Leyten-Schraven verraste ons met enkele collectie-items om het verhaal van de sta toe te lichtend. Schraven-Eijsbouts was namelijk een begrip in Tilburg. Deze meel- en graanhandel had een molen aan de Broekhovenseweg en vestigde zich als eerste aan de Piushaven, zo lezen we in de Tilburg Wiki.

Graanzak. Coll. Stadsmuseum Tilburg
Geschonken werden een tegeltje ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de firma, een graanzak en labels, spaarzegeltjes en een spaarboekje. Op de facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg is een album aangemaakt. Niet alleen Stadsmuseum Tilburg beschikt over collectie van Schraven-Eijsbouts, maar ook Regionaal Archief Tilburg, zo blijkt uit de zoekopdracht in de fotodatabank van het archief. Enkele foto's: molen aan de Broekhovensweg, het pand aan de Piushaven en op de foto van de varkensstal zien we een voederzak met het logo SE.

Meer informatie over Schraven-Eijsbouts

RAT 082771
RAT 082768
RAT 16658

vrijdag 15 juli 2016

Hamertje Tik in de Bibliotheek Tilburg Centrum

Petra Robben heet de bezoekers van harte welkom
Het lijkt wel Hamertje Tik. Zodra je de Bouwplaats in de Bibliotheek Tilburg Centrum nadert, zie je fanatieke maquettemakers met hamer en spijkers in de hand. Vanaf vanmiddag 15 juli 2016 is de Bouwplaats geopend. Zaterdag16 juli zijn Tilburgers dagelijks in de weer om de maquette van de stad af te maken.

De bouwplaats bevat een maquettetafel en twee werktafels. Een voor de volwassenen, en een voor de kinderen. Daarbij kan de Tilburg Collectie van de bieb meehelpen om de straten en gebouwen in de jaren 1950 te traceren.

Informatiepanelen jaren 1950
Aan de buitenzijde van de bouwplaats is een informatiebord aangebracht. Daarop worden de jaren 1950 beknopt weergegeven. Stadsmuseum Tilburg hoopt dat er veel verhalen verteld gaan worden bij de Tilburg Maquette. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken.

Een fotoalbum is te zien via de facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg.

woensdag 13 juli 2016

Verhalen gezocht voor SPOTTN


Gebied waarin de verhalen verteld moeten worden.
De Tilburgse Genietgroep heeft het plan om meer Tilburgers te bereiken met verhalen over de stad. Het idee is om een app te maken die de (dagelijkse) route van de Tilburgers koppelt aan locaties met een mooi verhaal. Wie ’s avonds zijn mobiel raadpleegt, krijgt een van de bijzondere verhalen te lezen en te zien.

Inspiratie voor verhalen
De Genietgroep wil beginnen met de 200 mooiste verhalen binnen de cityring. Om deze verhalen in beeld te krijgen, hebben zij hulp van jullie als Tilburgliefhebbers nodig. Wie zo al enkele verhalen kan oplepelen, is van harte welkom op 20 juli van 17:30 tot 20:00 uur in de LocHal in de Spoorzone (ingang Burgemeester Brokxlaan). Op die avond brengt de Genietgroep met alle aanwezigen de meest aansprekende verhalen van Tilburg in kaart.

Het globale programma van deze bijeenkomst is:

  • Toelichting van het idee: SPOTTN
  • Voorstellen wie er aanwezig zijn (max 30 personen)
  • Prikken van locaties met in het kort essentie van het verhaal 
  • Afsluiting en vervolg

Voor een broodje en een soep wordt gezorgd.

Wie het leuk vindt om mee te doen, maakt ter voorbereiding een shortlist met locatie en essentie van het verhaal. Tijdens de bijeenkomst op 20 juli brengen we de verhalen en spots bij elkaar.

Aanmelden kan bij info@genietgroep.nl


dinsdag 5 juli 2016

Bouw MaquetteWerkplaats begonnen in Bieb


We zijn begonnen! In de Bibliotheek Tilburg Centrum is ruimte gemaakt voor de bouwplaats van de Tilburg Maquette. De Tilburg-Boekenhoek heeft plaats moeten maken voor het imposante bouwwerk van 10.00 x 5.00 meter. Daarin gaat vanaf zaterdag 16 juli gewerkt worden aan de maquette van Tilburg in een schaal 1:1.000. Verbeeld wordt de stad in de jaren 1950.

Architect Ad Roefs ontwierp de bouwplaats. De uitvoering is in handen van het technisch team van Stichting Mommerskwartier. Het is een ervaren groep die alle tentoonstellingen van het TextielMuseum bouwt. Deze keer zijn ze echter op locatie in de stad, vanwege het pop-up-karakter van Stadsmuseum Tilburg.

Evenzo pop-up is de groep maquettebouwers die vanaf medio juli aan de slag gaat. Per expositie of project doet Stadsmuseum Tilburg een oproep aan de Tilburgers. Wie mee wil werken, verbindt zich voor een bepaalde periode aan de organisatie. De deelnemers werken dan op basis van een tijdelijke vrijwilligersovereenkomst. Ook reguliere medewerkers van het stadsmuseum zijn flexibel in hun werkplek. Zo zal de projectleider van de Tilburg Maquette, Petra Robben, regelmatig in de bibliotheek aan het Koningsplein te vinden zijn.

Deze werkwijze, namelijk om op pop-up-locaties in de stad vertegenwoordigd te zijn, is kenmerkend voor Stadsmuseum Tilburg. Geen eigen gebouw, maar aanwezig zijn in de stad. Op plaatsen waar al veel publiek komt, kan het verhaal van Tilburg worden verteld. Deze keer is de maquette daarvoor de aanleiding.

donderdag 30 juni 2016

Wandeling Erfgoed Tilburg. Een nieuwe traditie?

Stilstaan voor de villa 'Armada'
van kunstwolfabrikant J.A. Berghegge
'Een leuke ontmoeting met de erfgoedmensen, dat mag een traditie worden!' Zo schreef heemkundeman Ad van Eijck nadat hij had deelgenomen aan de 'erfgoedwandeling'. In mei jl. sprak het erfgoedveld van Tilburg  af, om elkaar vaker te ontmoeten en in gezamenlijkheid plannen te maken voor de toekomst. Afgesproken werd dat Stadsmuseum Tilburg de aanjager daarvan was.

Op woensdag 29 juni was het zover. Een groep van meer dan twintig erfgoedmensen verzamelde zich bij Regionaal Archief Tilburg. Deelnemers waren afkomstig van de Heemkundekring Tilburg, Erfgoedvereniging Heemschut, Natuurmuseum Brabant, TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg, Blauw Tilburg, Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg, Platform Naoorlogs Erfgoed Tilburg,  Bibliotheek Midden-Brabant, Nachtburgemeester Gert Brunink, Stichting Tilburgse Taol, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, Vincents Tekenlokaal, Werkgroep Open Monumentendag, Gemeente Tilburg, Stadsbomen Tilburg, Architecten Ed Bergers.

Textielklossen aan de muur Bij Vermeer
De groep wandelde door de St. Josephstraat via het voormalige casino naar de Piushaven, naar Bij Vermeer. Een restaurant van jonge ondernemers die zich lieten inspireren door het textielerfgoed van Tilburg, zo blijkt uit de aankleding van hun horecagelegenheid. Gert-Jan de Graaf, hoofd Regionaal Archief Tilburg / Stadsmuseum Tilburg a.i., verwelkomde de groep. Hij sprak zijn hoop uit op een positieve krachtenbundeling. Daarbij kondigde hij aan dat er gedacht wordt om eens in de twee jaar de 'verjaardag' van Tilburg te vieren op 18 april, vanwege de verwerving van stadsrechten in 1809. Errol van der Werdt, algemeen directeur Stichting Mommerskwartier, refereerde aan het nieuwe Cultuurplan 2017-2020 van gemeente Tilburg, waarin de beleidsdoelen van het erfgoedveld verwoord zijn.
  • Beleidsdoel 12: Ontwikkelen gezamenlijk erfgoedprogramma over de cultuurhistorie van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout
  • Beleidsdoel 13 : Depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties van Tilburg worden verbeterd
  • Beleidsdoel 15 : Versterking Museumkwartier
Zo zijn er op 29 juni 2016  letterlijk de eerste stappen met een wandeling en een kennismakingsbijeenkomst gezet. Het erfgoedveld heeft zich verenigd. Volgens Van Eyck een nieuwe traditie. 'Invented Tradition', zo noemen we dat in erfgoedtermen.

Meer foto's op Facebook Stadsmuseum Tilburg

woensdag 29 juni 2016

Te vondeling gelegd: Maquette Zwembad Tilburg

Op de Kazernehof, de locatie waar Stadsmuseum Tilburg kantoor houdt, gebeuren soms wonderlijke zaken. Betrokken (Til)burgers lopen er spontaan binnen en bieden voorwerpen aan die bedoeld zijn voor de stadscollectie. Omdat we niet altijd aanwezig zijn, en de betrokkene toch zijn bijdrage wil achterlaten, worden objecten in de hal van de Kazernehof te vondeling gelegd. Zo ook een houten koffer die een maquette bleek te bevatten.

Onze eerste gedachte was zwembad Ringbaan Oost .... 'Sportfondsenbad', zo staat er geschreven en het ontwerp werd gemaakt door architect Baanders, die na een misschien te snelle blik op Wikipedia, niet de minste blijkt te zijn. De bouwstijl is modernistisch. Ik schat dat het ontwerp in de jaren 1920, 1930 is gemaakt.Wie in de archieven van Regionaal Archief Tilburg zoekt op 'sportfondsenbad' krijgt enkele treffers die wellicht antwoord geven op dit mysterieuze object.


Stadsmuseum Tilburg kampt met depotruimte en we zijn voorzichtig met het aannemen van objecten. Probleem is dan ook wanneer objecten als deze ter vondeling worden gelegd en zomaar weggooien, dat doen we niet. Eerst eens zien welk verhaal hier achter schuilt. Wellicht meldt degene zich nog die de koffer hier heeft achtergelaten. Wie weet hier meer over, en wie vindt het leuk om dit te onderzoeken? Meer foto's staan op de facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg. Reacties zijn van harte welkom.