vrijdag 15 juli 2016

Hamertje Tik in de Bibliotheek Tilburg Centrum

Petra Robben heet de bezoekers van harte welkom
Het lijkt wel Hamertje Tik. Zodra je de Bouwplaats in de Bibliotheek Tilburg Centrum nadert, zie je fanatieke maquettemakers met hamer en spijkers in de hand. Vanaf vanmiddag 15 juli 2016 is de Bouwplaats geopend. Zaterdag16 juli zijn Tilburgers dagelijks in de weer om de maquette van de stad af te maken.

De bouwplaats bevat een maquettetafel en twee werktafels. Een voor de volwassenen, en een voor de kinderen. Daarbij kan de Tilburg Collectie van de bieb meehelpen om de straten en gebouwen in de jaren 1950 te traceren.

Informatiepanelen jaren 1950
Aan de buitenzijde van de bouwplaats is een informatiebord aangebracht. Daarop worden de jaren 1950 beknopt weergegeven. Stadsmuseum Tilburg hoopt dat er veel verhalen verteld gaan worden bij de Tilburg Maquette. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken.

Een fotoalbum is te zien via de facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg.

woensdag 13 juli 2016

Verhalen gezocht voor SPOTTN


Gebied waarin de verhalen verteld moeten worden.
De Tilburgse Genietgroep heeft het plan om meer Tilburgers te bereiken met verhalen over de stad. Het idee is om een app te maken die de (dagelijkse) route van de Tilburgers koppelt aan locaties met een mooi verhaal. Wie ’s avonds zijn mobiel raadpleegt, krijgt een van de bijzondere verhalen te lezen en te zien.

Inspiratie voor verhalen
De Genietgroep wil beginnen met de 200 mooiste verhalen binnen de cityring. Om deze verhalen in beeld te krijgen, hebben zij hulp van jullie als Tilburgliefhebbers nodig. Wie zo al enkele verhalen kan oplepelen, is van harte welkom op 20 juli van 17:30 tot 20:00 uur in de LocHal in de Spoorzone (ingang Burgemeester Brokxlaan). Op die avond brengt de Genietgroep met alle aanwezigen de meest aansprekende verhalen van Tilburg in kaart.

Het globale programma van deze bijeenkomst is:

  • Toelichting van het idee: SPOTTN
  • Voorstellen wie er aanwezig zijn (max 30 personen)
  • Prikken van locaties met in het kort essentie van het verhaal 
  • Afsluiting en vervolg

Voor een broodje en een soep wordt gezorgd.

Wie het leuk vindt om mee te doen, maakt ter voorbereiding een shortlist met locatie en essentie van het verhaal. Tijdens de bijeenkomst op 20 juli brengen we de verhalen en spots bij elkaar.

Aanmelden kan bij info@genietgroep.nl


dinsdag 5 juli 2016

Bouw MaquetteWerkplaats begonnen in Bieb


We zijn begonnen! In de Bibliotheek Tilburg Centrum is ruimte gemaakt voor de bouwplaats van de Tilburg Maquette. De Tilburg-Boekenhoek heeft plaats moeten maken voor het imposante bouwwerk van 10.00 x 5.00 meter. Daarin gaat vanaf zaterdag 16 juli gewerkt worden aan de maquette van Tilburg in een schaal 1:1.000. Verbeeld wordt de stad in de jaren 1950.

Architect Ad Roefs ontwierp de bouwplaats. De uitvoering is in handen van het technisch team van Stichting Mommerskwartier. Het is een ervaren groep die alle tentoonstellingen van het TextielMuseum bouwt. Deze keer zijn ze echter op locatie in de stad, vanwege het pop-up-karakter van Stadsmuseum Tilburg.

Evenzo pop-up is de groep maquettebouwers die vanaf medio juli aan de slag gaat. Per expositie of project doet Stadsmuseum Tilburg een oproep aan de Tilburgers. Wie mee wil werken, verbindt zich voor een bepaalde periode aan de organisatie. De deelnemers werken dan op basis van een tijdelijke vrijwilligersovereenkomst. Ook reguliere medewerkers van het stadsmuseum zijn flexibel in hun werkplek. Zo zal de projectleider van de Tilburg Maquette, Petra Robben, regelmatig in de bibliotheek aan het Koningsplein te vinden zijn.

Deze werkwijze, namelijk om op pop-up-locaties in de stad vertegenwoordigd te zijn, is kenmerkend voor Stadsmuseum Tilburg. Geen eigen gebouw, maar aanwezig zijn in de stad. Op plaatsen waar al veel publiek komt, kan het verhaal van Tilburg worden verteld. Deze keer is de maquette daarvoor de aanleiding.

donderdag 30 juni 2016

Wandeling Erfgoed Tilburg. Een nieuwe traditie?

Stilstaan voor de villa 'Armada'
van kunstwolfabrikant J.A. Berghegge
'Een leuke ontmoeting met de erfgoedmensen, dat mag een traditie worden!' Zo schreef heemkundeman Ad van Eijck nadat hij had deelgenomen aan de 'erfgoedwandeling'. In mei jl. sprak het erfgoedveld van Tilburg  af, om elkaar vaker te ontmoeten en in gezamenlijkheid plannen te maken voor de toekomst. Afgesproken werd dat Stadsmuseum Tilburg de aanjager daarvan was.

Op woensdag 29 juni was het zover. Een groep van meer dan twintig erfgoedmensen verzamelde zich bij Regionaal Archief Tilburg. Deelnemers waren afkomstig van de Heemkundekring Tilburg, Erfgoedvereniging Heemschut, Natuurmuseum Brabant, TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg, Blauw Tilburg, Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg, Platform Naoorlogs Erfgoed Tilburg,  Bibliotheek Midden-Brabant, Nachtburgemeester Gert Brunink, Stichting Tilburgse Taol, Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, Vincents Tekenlokaal, Werkgroep Open Monumentendag, Gemeente Tilburg, Stadsbomen Tilburg, Architecten Ed Bergers.

Textielklossen aan de muur Bij Vermeer
De groep wandelde door de St. Josephstraat via het voormalige casino naar de Piushaven, naar Bij Vermeer. Een restaurant van jonge ondernemers die zich lieten inspireren door het textielerfgoed van Tilburg, zo blijkt uit de aankleding van hun horecagelegenheid. Gert-Jan de Graaf, hoofd Regionaal Archief Tilburg / Stadsmuseum Tilburg a.i., verwelkomde de groep. Hij sprak zijn hoop uit op een positieve krachtenbundeling. Daarbij kondigde hij aan dat er gedacht wordt om eens in de twee jaar de 'verjaardag' van Tilburg te vieren op 18 april, vanwege de verwerving van stadsrechten in 1809. Errol van der Werdt, algemeen directeur Stichting Mommerskwartier, refereerde aan het nieuwe Cultuurplan 2017-2020 van gemeente Tilburg, waarin de beleidsdoelen van het erfgoedveld verwoord zijn.
  • Beleidsdoel 12: Ontwikkelen gezamenlijk erfgoedprogramma over de cultuurhistorie van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout
  • Beleidsdoel 13 : Depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties van Tilburg worden verbeterd
  • Beleidsdoel 15 : Versterking Museumkwartier
Zo zijn er op 29 juni 2016  letterlijk de eerste stappen met een wandeling en een kennismakingsbijeenkomst gezet. Het erfgoedveld heeft zich verenigd. Volgens Van Eyck een nieuwe traditie. 'Invented Tradition', zo noemen we dat in erfgoedtermen.

Meer foto's op Facebook Stadsmuseum Tilburg

woensdag 29 juni 2016

Te vondeling gelegd: Maquette Zwembad Tilburg

Op de Kazernehof, de locatie waar Stadsmuseum Tilburg kantoor houdt, gebeuren soms wonderlijke zaken. Betrokken (Til)burgers lopen er spontaan binnen en bieden voorwerpen aan die bedoeld zijn voor de stadscollectie. Omdat we niet altijd aanwezig zijn, en de betrokkene toch zijn bijdrage wil achterlaten, worden objecten in de hal van de Kazernehof te vondeling gelegd. Zo ook een houten koffer die een maquette bleek te bevatten.

Onze eerste gedachte was zwembad Ringbaan Oost .... 'Sportfondsenbad', zo staat er geschreven en het ontwerp werd gemaakt door architect Baanders, die na een misschien te snelle blik op Wikipedia, niet de minste blijkt te zijn. De bouwstijl is modernistisch. Ik schat dat het ontwerp in de jaren 1920, 1930 is gemaakt.Wie in de archieven van Regionaal Archief Tilburg zoekt op 'sportfondsenbad' krijgt enkele treffers die wellicht antwoord geven op dit mysterieuze object.


Stadsmuseum Tilburg kampt met depotruimte en we zijn voorzichtig met het aannemen van objecten. Probleem is dan ook wanneer objecten als deze ter vondeling worden gelegd en zomaar weggooien, dat doen we niet. Eerst eens zien welk verhaal hier achter schuilt. Wellicht meldt degene zich nog die de koffer hier heeft achtergelaten. Wie weet hier meer over, en wie vindt het leuk om dit te onderzoeken? Meer foto's staan op de facebookpagina van Stadsmuseum Tilburg. Reacties zijn van harte welkom.dinsdag 21 juni 2016

Betrokken Bedrijven: PontMeyer Tilburg en Het Boekenschop


Wanneer het om Tilburgs erfgoed gaat, blijken er vele inwoners betrokken te zijn. Dat geldt ook voor bedrijven, zo blijkt uit de toezeggingen om de bouw van de Maquette Werkplaats te helpen realiseren.

Achter de schermen van Stadsmuseum Tilburg wordt hard gewerkt aan een werkplaats om de Tilburg maquette te bouwen, waarvoor de Tilburgse architect Ad Roefs het ontwerp tekende. De Werkplaats wordt bijna tien meter lang en vijf meter breed. Deze wordt geplaatst op de Tilburgafdeling van de Bibliotheek Tilburg Centrum.

Voor het hout- en plaatmateriaal deed Stadsmuseum Tilburg een beroep op bedrijven in de stad. Al snel gaf PontMeyer Tilburg aan dat zij de levering op zich wilden nemen. Het stadsmuseum verwachtte een kleine tegemoetkoming in de kosten, maar PontMeyer was genereus en stelde het gehele materiaal om niet beschikbaar.

Zo ook Het Boekenschop aan de Bredaseweg. Aan hen vroeg het Stadsmuseum eveneens om een tegemoetkoming in de kosten. Het Boekenschop verklaarde zich bereid de financiering van de kinderkrukjes op zich te nemen. Deze krukjes worden speciuaal ontworpen voor de KinderBouwPlaats waar zij werken aan een eigen fantasiestad.

De Werkplaats wordt gebouwd in de eerste maanden van juli. Na een besloten

startbijeenkomst voor de vrijwilligers en medewerkers van de Bibliotheek Tilburg Centrum en Stadsmuseum Tilburg is de bouwplaats te bewonderen. Centraal daarin staan de maquette, de werktafel voor de maquettemakers en een grote tafel voor de kinderen.

Locatie: De Bibliotheek Tilburg Centrum
Te bezichtigen tijdens reguliere openingstijden
Vanaf 16 juli 2016

woensdag 8 juni 2016

Puzzelen aan maquette van TilburgOntwerp en tekening Ad Roefs
Stadsmuseum Tilburg en de Bibliotheek Tilburg Centrum zijn op zoek naar ‘stratenmakers, ‘bouwvakkers’, onderzoekers en begeleiders om de Tilburg Maquette, schaal 1:1.000, af te maken. In 2015 begon oud-Tilburger Ruud Cleverens met de bouw hiervan, maar door zijn overlijden kwam het werk stil te liggen. Vanaf juli tot en met december 2016 bouwen Tilburgers gezamenlijk aan een maquette van de stad, zoals die er uit zag in de periode 1950-1960. De stad kenmerkte zich toen nog door fabrieken en kerken, maar zou spoedig daarna transformeren tot een moderne stad.

Ruud Cleverens (1953-2016)
Straten maken
De Tilburg Maquette is gebaseerd op kadasterkaarten, die door Ruud Cleverens nog per perceel zijn ingekleurd. Echter, deze straten zijn alle door elkaar geraakt en moeten als een puzzel weer op de grondplaat van de maquette worden bevestigd. Welke Tilburgers weten zich het stratenpatroon van de jaren 1950-1960 ter herinneren en kunnen bovendien goed puzzelen? Deze nodigen we uit om in de tweede helft van juli, in de bibliotheek de straten van Tilburg te komen leggen. ‘Stratenmakers’ gezocht, aldus!

Lokaliseren textielfabrieken
De tweede klus is het lokaliseren van de ongeveer zeventig textielfabrieken die in de jaren 1950-1960 nog in Tilburg stonden. Met behulp van diverse plattegronden én met de uitkomsten van het onderzoeksproject Twee eeuwen Tilburgse textielfabrieken, zal het niet moeilijk zijn om de locaties te bepalen. Voor deze fase van het maquetteproject hebben we onderzoekers nodig, die beeldmateriaal verzamelen van de talloze textielfabrieken, en die kadastertekeningen kunnen interpreteren. Deze onderzoekers zijn nodig in de eerste helft van augustus. Werkplaats is de Bibliotheek Tilburg Centrum.

Bouw van textielfabrieken
Na inventarisatie van de textielfabrieken, moeten deze op een schaal 1: 1.000 worden gebouwd. hiervoor zoekt het Stadsmuseum zowel onderzoekers als bouwers. De eersten moeten het documentatiemateriaal van de fabrieken analyseren, om vervolgens de bouwers te instrueren hoe deze fabrieken in het klein moeten worden gebouwd. Hiervoor is technische kennis vereist, evenals handigheid in het werken met hout. Voor deze klus willen we stimuleren dat ouderen de jongeren helpen om de Tilburg Maquette te bouwen. Kennis- en ervaringsoverdracht staan centraal! Bouwers en onderzoekers gezocht voor de tweede helft van augustus en de maand september.
Inwijding in Tilburgse geschiedenis
De bouw van de Tilburg Maquette is een mooie gelegenheid om in de geschiedenis van Tilburg te duiken. De ’bouwvakkers’ en ‘stratenmakers’ mogen op excursie naar de Tilburgse wijken en gebieden die zij gaan bouwen. Ter plekke maken zij foto’s, ter inspiratie voor de bouw van de maquette. De nieuwe foto’s moeten vergeleken worden met de oude. Welke gebouwen staan er nog steeds? Stonden ze er al in de periode 1950-1960? Door mee te werken aan de Tilburg Maquette maken jongeren en nieuwe Tilburgers op creatieve wijze kennis met de stad Tilburg.

KinderBouwPlaats
Naast de bouw van een Tilburg maquette, bouwen kinderen aan een eigen fantasiestad. Tijdens de lange zomervakantie is de KinderBouwPlaats geopend. Er zijn honderden blokjes hout aanwezig, waarmee de kinderen hun eigen stad maken. Voor deze activiteit zoeken het Stadsmuseum en de bibliotheek jonge begeleiders die de kinderen helpen hun stad te verwezenlijken.

Organisatie: Stadsmuseum Tilburg en de Bibliotheek Tilburg Centrum
Periode: Vanaf 15 juli tot en met december 2016
Openingstijden: zie www.bibliotheekmb.nl
Locatie: de Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein 10, 1e etage
Aanmelden als stratenmakers, bouwvakker, begeleider:
Petra Robben, E-mail: petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl, Tel.: 013 54 94 565